Mantelzorgcafé Wetteren: ergonomisch werken als mantelzorger

Vrouw helpt oudere man eten
mama helpt kindje met handicap samen koken

Korte samenvatting van het evenement

Mantelzorg is zorg bieden aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom, … ondersteuning nodig heeft. In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Allen waardevolle partners in de zorg die erkenning verdienen voor de belangrijke rol die zij spelen binnen onze maatschappij.

Het mantelzorgcafé Wetteren is de ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong of oud en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen, die kort of langdurig voor iemand heeft gezorgd, is welkom. Er worden tips en tricks uitgewisseld over de organisatie van de zorg, administratie of andere zaken. Elke maand wordt er een thema besproken en je krijgt concrete informatie.

Prijs

GRATIS

Het mantelzorgcafé Wetteren geeft ruimte aan ervaringen van mantelzorgers en legt de nadruk op probleemoplossende vaardigheden. Aarzel niet om deel te nemen en zo anderen in gelijkaardige situatie te ontmoeten.

Tijdens het mantelzorgcafé van 14 december staan we stil bij het ergonomisch werken als mantelzorger: zaken heffen en tillen, de persoon voor wie je zorgt in en uit de auto helpen, helpen bij het uit bed komen van de persoon voor wie je zorgt, de transfer van bed naar zetel/relax, … Je krijgt ook informatie omtrent ergonomisch handelen dat verleend wordt door de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds.

Deze infosessie wordt gegeven door Filip Buckens, ergonoom en verpleegkundige verbonden aan UZ Gent, en Christoph Boeykens, ergotherapeut verbonden aan de Dienst Maatschappelijk Werk van LM Oost-Vlaanderen.

Dit initiatief wordt je gratis aangeboden vanuit het lokaal dienstencentrum ‘De Koffiebranderij’, de vzw Liever Thuis LM, Coponcho, Steunpunt Mantelzorg en Samana.

Schrijf je in door te bellen naar het nummer 09/366 02 42 of stuur een mail naar dienstencentrum@wetteren.be
Wij hopen je alvast te mogen verwelkomen op dit mantelzorgcafé!

vriend helpt vriend in rolstoel