Voor ik het vergeet: wilsverklaringen en zorgvolmachten

Oudere man en vrouw tekenen documenten
Oudere man en vrouw tekenen documenten

Korte samenvatting van het evenement

Prijs

€ 5.00 p.p.

Voor ik het vergeet: wilsverklaringen en zorgvolmachten

Voor 25% van de 80-jarigen en 33% van de 90-jarigen is de kans reëel om wilsonbekwaam te worden. Dit houdt in dat anderen over heel wat zaken voor jou dienen te beslissen, ook over de zorg die je nodig hebt. Als persoon en ook als patiënt kun je vooraf veel zaken regelen voor het geval je om de één of andere reden wilsonbekwaam wordt. Hieromtrent bestaan heel wat mogelijkheden maar ook heel wat misverstanden.

Uit patiënten en artsencontacten stelt men vast dat over wilsverklaringen en zorgvolmachten heel wat terughoudendheid bestaat en dat het belang ervan wordt onderschat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duiding gegeven zodat de toehoorders de omvang van hun wilsverklaringen begrijpen en ze gewapend zijn als andere van deze wilsverklaringen of zorgvolmachten willen afwijken of zelfs misbruik maken.

Deze lezing is een samenwerking tussen LM en Vief vzw.

Oudere man en vrouw tekenen documenten