Vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Laat je vaccineren tegen COVID-19

De vaccinatiecampagne loopt ten einde. Iedereen die in België gedomicilieerd is en 12 jaar of ouder is, kreeg de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19. De laatste groepen zijn nu aan de beurt. Sommige personen komen in aanmerking voor een extra prik

dame krijgt vaccin
Een OVERZICHT van de meest gestelde vragen.
 • Waarom een extra prik?

  Personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zoals hiv-patiënten, patiënten met kanker en transplantatiepatiënten, maken minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA-vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

 • Wie krijgt een extra prik?

  Volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder lomen in aanmerking voor een extra prik:

  • personen met aangeboren afweerstoornissen;

  • personen op chronische nierdialyse;

  • hiv-personen waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed;

  • personen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaar;

  • pretransplant-, stamceltransplant- en orgaantransplantpersonen;

  • personen met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva.

  Goed om te weten
  Voor andere personen met een risicoprofiel voor COVID-19 die prioritair gevaccineerd zijn (bv. diabetes) is er goed nieuws. Zij reageren even efficiënt op de vaccinatie als gezonde personen en hoeven geen extra prik.

 • Hoe word je uitgenodigd?

  De geselecteerde personen ontvangen een uitnodigingsbrief per post. Als je e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij je ziekenfonds, dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging.  

  • Personen in een woonzorgcentrum

  Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum verblijven of een andere vorm van residentieel wonen zullen voor de extra prik ook worden uitgenodigd in het vaccinatiecentrum. Thuisvaccinatie is mogelijk in overleg met het vaccinatiecentrum en de huisarts die het GMD beheert.

  • Risicopatiënten

  De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en/of behandelende arts.

  Speel op zeker
  Als je de uitnodiging via verschillende kanalen ontvangt, ben je zeker tijdig op de hoogte. We raden je aan om je contactgegevens te vervolledigen of na te kijken: dit kan eenvoudig en snel via het e-Loket of je neemt contact op met je LM-kantoor.

  Meer info over de uitnodigingsbrief: www.laatjevaccineren.be​.

 • Welk vaccin wordt gebruikt voor de extra prik?

  Voor deze extra dosis worden de betrokkenen gevaccineerd met de vaccins van Pfizer of Moderna, ongeacht het aanvankelijk ontvangen vaccin (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca of Johnson & Johnson). De sterkste immuunrespons zou in de combinatie van Astra Zeneca-vaccins en mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna) zitten.

 • Waar gebeurt de extra prik?

  In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar je je eerste vaccins hebt gehad en dit ten vroegste 4 weken nadat je je laatste spuit hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten, dan zal je uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij je woonplaats ligt.

 • Wie moet met zijn huisarts contact opnemen om toegevoegd te worden aan de lijst?

  Heb je een GMD-huisarts, dan heeft hij je wellicht al toegevoegd aan de lijst. 

  Toch neem je best contact met je huisarts in de volgende gevallen. Jouw huisarts kan je toevoegen bij de selectie voor een extra prik:

  • personen met aangeboren afweerstoornissen die daar geen behandeling voor volgen;
  • hiv-personen waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
  • personen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, waarvan de diagnose pas na 1/04/2021 is gesteld;
  • pretransplant-, stamceltransplant- en orgaantransplantpersonen die vanaf 1/4/2021 in deze situatie zijn;
  • personen met inflammatoire ziekten waarvan de behandeling met immunosuppressiva na 1/04/2021 is gestart.
 • Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

  • De ziekenfondsen hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren. 
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. 
  • De oproepen voor de extra prik zullen in volgorde van dalende leeftijden zijn. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in jouw buurt kan dit in een verschillend tempo zijn. De bedoeling is wel dat de hele groep ten laatste 15 oktober gevaccineerd is.
 • Wat als ik niet op de lijst sta en toch een verhoogd risico loop?

  Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent en dat je vanaf 20 september niet op de lijst van je ziekenfonds voorkomt. Zo beschikken de ziekenfondsen niet over de nieuwe informatie na 1/4/2021.
  Voorbeeld: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.

  Wat moet ik doen?

  • Maak een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.
  • Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.
 • Kunnen de ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

  Neen. De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem contact op met je huisarts. 

 • Hoe weet ik of ik op de lijst van risicopatiënten van de ziekenfondsen sta?

  Via www.myhealthviewer.be​ kan je nagaan of jij op de lijst met risicopatiënten staat en een uitnodiging zal krijgen voor een extra prik.

  Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat?  
  Je ziekenfonds kan je verder helpen. Onder delegatie van de arts-directeur kunnen bepaalde medewerkers van je ziekenfonds dat voor je opzoeken. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je LM-kantoor.

  Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

 • Risicopatiënten vanaf 45 tot en met 64 jaar

  • Je hebt kanker
   • In de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. 
   • Ben je al vijf jaar hersteld van je kanker, dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten. 
  • Je hebt diabetes:
   • Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te doen dalen. Zowel pillen als spuiten komen in aanmerking. 
   • Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan word je niet geselecteerd door de ziekenfondsen.
   • Heb je een GMD-arts (dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier beheert), dan zorgt hij ervoor dat je op de lijst staat. 
   • Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.
  • Je hebt een ernstig longprobleem:
   • Je krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas)
   • Je neemt elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bv. puffers) 
   • Bij slaapapneusyndroom kom je niet in aanmerking voor prioriteit bij vaccinatie 
  • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
  • Je hebt een hartaandoening en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis. 
  • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
  • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA/hersenbloeding, beroerte/herseninfarct) 
 • Risicopatiënten die niet behoren tot de bovenvermelde lijst (vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar)

  • Je bent (pre)transplantpatiënt
  • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm: hemodialyse of abdominale dialyse. Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van het ziekenfonds. 
  • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is voor 30.06.2020. 
  • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand voor de datum van 30.06.2020.
 • Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening heb van de lijst?

  Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd.

 • Met welke aandoeningen kom je niet automatisch op de lijst?

  • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
  • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/µL, je hebt geen enkele van de hierboven vermelde aandoening en je hebt geen huisarts.
  • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 en je hebt verder geen andere van de hierboven vermelde aandoeningen, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
  • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts. 
  • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere van de hierboven vermelde aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

  Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? 

  • Onder delegatie van de arts-directeur kunnen hiertoe bevoegde medewerkers van je ziekenfonds opzoeken of je op de lijst staat. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je LM-kantoor. 
  • Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact op met je huisarts. Hij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand. 
 • Kunnen ziekenfondsen aandoeningen toevoegen aan de lijst?

  Neen. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij/zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

  • Het is een limitatieve lijst: er kunnen geen andere aandoeningen meer worden toegevoegd 
  • Een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk, tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.
  • Er moet een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn. 
  • Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie. 
 • Ik wil niet op de lijst van risicopersonen staan, wat moet ik doen?

  • De ziekenfondsen kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-huisarts kan dat wel. 
  • Je kunt ook je uitnodiging afwachten en weigeren (telefonisch of via de webapplicatie). Zo maak je plaats voor iemand anders. 
  • Je bent niet verplicht om die extra prik te gaan halen. We raden het wel aan, er is wetenschappelijke evidentie en deze extra prik actie wordt slechts éénmalig georganiseerd.
 • Moet ik speciale voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

  Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin. 

 • Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

  Je verneemt het bij aankomst in het vaccinatiecentrum. Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt: je weet uit welk lot het vaccin komt en het kan altijd getraceerd worden (bv. bij nevenwerkingen).

 • Ik heb een globaal medisch dossier (GMD), wat moet ik doen?

  Heb je een GMD, dan zorgt een dubbel systeem ervoor dat je zeker op de lijst met risicopatiënten terechtkomt als je aan de criteria voldoet:

  1. Via je ziekenfonds
  2. Je vaste huisarts voert een controle uit. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen en niet op consultatie te gaan. 
 • Ik heb geen vaste huisarts en geen globaal medisch dossier (GMD), wat moet ik doen?

  Ben je een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen GMD

  •  Als je een behandeling volgt die terugbetaald wordt door de ziekteverzekering, dan ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten. De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverstrekker (specialist, ziekenhuis, apotheek,…) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts.
  • Sommige aandoeningen genereren echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook verder: Hoe weet ik of ik op de lijst van de ziekenfondsen sta?).
 • Wat met vaccinatie als ik zwanger ben?

  Het is veilig om je tijdens de zwangerschap te laten vaccineren tegen COVID-19, dat blijkt uit wetenschappelijke gegevens. Het beschermt je tegen een verhoogd risico op complicaties als je besmet raakt. Bovendien krijgt ook de baby antistoffen tegen COVID-19. 

  Opgelet
  Het vaccin mag alleen een mRNA-vaccin zijn. Als je je uitnodiging ontvangt, kijk dan zeker na dat je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie met een mRNA-vaccin. 

 • Is er een terugbetaling voor de medische bijwerkingen van een vaccin?

  Ja, je krijgt een terugbetaling als je omwille van bijwerkingen:

  •  een arts raadpleegt
  •  medicatie koopt (bijvoorbeeld antibiotische zalf voor de surinfectie van de prikwonde)
  •  in het ziekenhuis belandt

  Deze kosten worden terugbetaald zoals bij een andere ziekte. Als je een gekende anafylaxie hebt, is er een speciale procedure. Je huisarts kan je doorverwijzen naar allergologen van de hiervoor erkende ziekenhuizen. Ook voor dit speciale circuit mag er geen factuur gestuurd worden naar het ziekenfonds of de gevaccineerde persoon.

 • Kan het ziekenfonds een coronacertificaat afleveren?

  Via www.myhealthviewer.be zal je kunnen doorklikken naar het coronacertificaat. Dit geldt vanaf 1/07/2021. De ziekenfondsen kunnen geen certificaten bezorgen of afdrukken.

 • Welke drie types coronacertificaten bestaan er?

  • Het vaccinatiecertificaat vermeldt welk type vaccin je hebt gekregen en het aantal dosissen. Dit certificaat is geldig vanaf 2 dagen na vaccinatie tot 1 jaar na de laatste vaccinatie.
  • Het testcertificaat bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit certificaat is geldig tot 72 uur na de PCR-test.
  • Het herstelcertificaat bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat positief was. Dit certificaat is geldig vanaf 11 dagen tot 180 dagen na de test.
 • Hoe verkrijg ik een coronacertificaat?

  • Via de app CovidSafeBE: meld je aan via itsme. Je certificaat is dan beschikbaar in de app en je kan het op je toestel bewaren. Je kan ook een papieren versie van je coronacertificaat aanvragen. Die wordt naar je officiële adres verstuurd (termijn: ong. 4 dagen).
  • Via MyHealthViewer en MijnGezondheid: log in via itsme of eID. Je beschikt dan over een pdf-versie van het certificaat die je kan opslaan of afdrukken.
  • Via een regionaal telefoonnummer: volg de instructies en toets je rijksregisternummer in. Het coronacertificaat wordt naar je officiële adres verstuurd (termijn: ong. 4 dagen). 

      Vlaanderen: 078 78 78 50
      Brussel: 02 214 19 19
      Wallonië: 071 31 34 93

 • Kan een minderjarig kind vanaf 12 jaar ook gevaccineerd worden?

  Ja. Op 7 juli 2021 besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid dat ook 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19, mits toestemming van ouder(s) of voogd. Die toestemming geef je door je kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door het een schriftelijke toestemming mee te geven. De leeftijdsgroep 12- tot 15-jarigen wordt enkel gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Er zijn dus 2 prikken nodig.

  Net als 16- en 17-jarigen zullen kinderen en jongeren uit Vlaanderen vanaf 12 jaar een uitnodiging ontvangen om gevaccineerd te worden via het vaccinatiecentrum van hun regio. De eerste vaccinaties zullen wellicht al toegediend worden in de week van 19 juli 2021. Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging. Een volledige FAQ-lijst rond dit topic vind je terug op de vaccinatiewebsite van de Vlaamse overheid.

  Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar uit Brussel kunnen zich sinds kort ook laten vaccineren. Voor meer informatie rond de vaccinatiestrategie in Brussel kan je terecht op de vaccinatiewebsite van Brussel.

 • Ik ben gevaccineerd. Moet ik mij nog aan de coronamaatregelen houden?

  Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas als meer dan 70 à 80% van de volledige bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. Als de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen een aantal versoepelingen mogelijk zijn. Maar momenteel moet je dus de coronamaatregelen blijven volgen, zowel voor je eigen veiligheid als die van de anderen. 

  Meer info

 • Ik heb me niet laten vaccineren en raakte besmet met COVID-19. Komt de ziekteverzekering nog tegemoet in de kosten?

  Ja. Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met COVID-19 terugbetaald door de ziekteverzekering, ongeacht je vaccinatiestatus.

Goed om te weten

Voor sommige aandoeningen kunnen de ziekenfondsen de risicopatiënten niet terugvinden op basis van hun gegevens. Daardoor komen ze niet voor in de selectie van de ziekenfondsen.

 • Heb je een van deze aandoeningen, dan zet de huisarts je op de lijst van prioritaire vaccinatie.
 • Heb je een GMD-arts (dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert), dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. 
 • Heb je geen GMD-arts maar wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts.

Lees meer over de rol van de ziekenfondsen bij de vaccinatiecampagne

Opgelet voor valse mails en sms’en

 • Vaccinatie is altijd gratis. Mails en sms’en met de vraag om te betalen of om bank- of kredietgegevens te delen zijn vals. Ga er niet op in!
 • Officiële vaccinatie-uitnodigingen worden enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811.
 • Er volgt steeds een uitnodiging per brief.
 • Meld een verdachte e-mail of sms op verdacht@safeonweb.be.

Andere vragen in verband met de vaccinatie tegen COVID-19

De Vlaamse overheid lanceerde een officiële website rond vaccinatie waarop je meer informatie vindt over het vaccin, de werking, de eventuele bijwerkingen,...