Vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Laat je vaccineren tegen COVID-19

De basisvaccinatiecampagne is  voorbij. Iedereen die in België gedomicilieerd is en 12 jaar is of ouder, kreeg de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19. De immunogecompromitteerden kregen een extra dosis en vervolgens kreeg iedereen de mogelijkheid  voor een booster vaccinatie.

Zit je met vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be. Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

dame krijgt vaccin

Opgelet voor valse mails en sms’en

 • Vaccinatie is altijd gratis. Mails en sms’en met de vraag om te betalen of om bank- of kredietgegevens te delen zijn vals. Ga er niet op in!
 • Officiële vaccinatie-uitnodigingen worden enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811.
 • Er volgt steeds een uitnodiging per brief.
 • Meld een verdachte e-mail of sms op verdacht@safeonweb.be.

FAQ

 • Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat blijven boostervaccineren nodig is om nieuwe pandemies met nieuwe varianten te voorkomen.  En dit geldt in het bijzonder voor bepaalde categoriën van personen namelijk de 65 plussers, het zorgpersoneel en de immunogecompromitteerden.

  Immunogecompromitteerden ontwikkelen minder antistoffen dan gezonde personen bij vaccinatie.  Dat heeft soms te maken de aandoening, namelijk een aandoening waarbij je weinig antistoffen maakt (aangeboren afweerstoornissen, actieve HIV).  Of het heeft te maken met de behandeling die je volgt omwille van een aandoening, een behandeling die ofwel je antistoffen weghaalt (zoals dialyse) of wel die je lichaam blokkeert om antistoffen te maken zoals behandelingen voor kanker, medicatie die transplantrejectie tegengaan, immunosuppressiva.

  De wetenschappelijke bewijzen vind je opgelijst in een rapport van het KCE van 17/8/2021: https://kce.fgov.be/nl/rapid-review-van-de-literatuur-over-de-toediening-van-een-extra-dosis-covid-19-vaccin-na-primaire en in de rapporten van de Hoge Gezondheidsraad (9691, 9693,9706).

 • Opnieuw hebben de mutualiteiten personen die immunogecompromitteerd zijn geselecteerd.   Het is een nieuwe selectie. 

  Wie is geselecteerd als immunogecompromitteerd?

  Men heeft volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder weerhouden (volgens interministeriële beslissing):

  •  Patiënten met aangeboren afweerstoornissen.
  •  Patiënten op chronische nierdialyse.
  •  Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren.
  •  Pretransplant, Stamcel transplant en orgaantransplant patiënten.
  •  Patiënten met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva.

   

  Bij deze campagne zijn er geen selecties gebeurd door de huisartsen. Het kan maw dat iemand bij de vorige campagne geselecteerd was als immunogecompromitteerd maar bij de huidige campagne niet weerhouden is omdat bv zijn kanker meer dan 3 jaar geleden is, of bv gestopt met het nemen van bepaalde medicatie.

 • Iedereen vanaf 18 jaar kan een Herfstprik krijgen. In Vlaanderen zal iedereen volgens leeftijd uitgenodigd worden. In Brussel en Wallonië krijgen alle 50 plussers een uitnodiging, personen jonger dan 50 jaar kunnen zich aanmelden via Qvax om toch gevaccineerd te worden. Deze strategie kan mogelijks nog veranderen gedurende de Herfstcampagne. Voor immunogecompromitteerden is de leeftijd verlaagd tot 12 jaar.

  De geselecteerde personen ontvangen per post een uitnodigingsbrief. Als je e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij je mutualiteit dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging. In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar je je eerste vaccins hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten zal je uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij je woonplaats is gelegen. In de huidige campagne kunnen huisartsen, apothekers en verpleegkundige vaccinatiemomenten organiseren en kun je je melden bij deze zorgverstrekkers. Ook die vaccinatie is gratis en wordt zonder remgeld verrekend via je mutualiteit met het riziv.

  Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum verblijven of een andere vorm van residentieel wonen zullen voor de Herfstprik ook worden uitgenodigd in het vaccinatiecentrum. In overleg met het vaccinatiecentrum kan er een mobiele thuis vaccinatie eventueel worden afgesproken in overleg met de huisarts die het GMD (= globaal medische dossier) beheert.

  We raden je aan om je contactgegevens bij je mutualiteit te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende manieren en ben je zeker tijdig op de hoogte.

  Meer info over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

 • Voor deze boostervaccinatie wordt een aangepast vaccin gebruikt ofwel van de firma Pfizer of Moderna. Dit aangepast vaccin bevat ook elementen gebaseerd om het omicronvirus. Het heeft geen belang of je nu voordien Phizer of Moderna hebt gehad, er moet wel degelijk 3 maanden tussentijd zijn met vorige Covidvaccinaties.

  Kunnen de mutualiteiten iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

  Neen, de mutualiteiten kunnen niemand meer toevoegen.
  De selectie via de mutualiteiten is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens tot 30/06/2022. Mutualiteiten kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met het vaccinatiecentrum. In deze campagne kunnen huisartsen geen personen toevoegen of schrappen.

 • In totaal zijn er  ruim 370 000 personen geselecteerd die prioritair worden uitgenodigd omwille van immunocompromitteerd zijn.

  Via myhealtviewer.be kan je zelf met je identiteitskaart nakijken of je inderdaad een uitnodiging zal krijgen voor een extra prik.

  Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat?  Je mutualiteit kan je verder helpen. Onder delegatie van de arts-directeur kunnen bepaalde medewerkers van je mutualiteit dat voor je opzoeken. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je mutualiteit.
  Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij of zij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

  Wie moet met zijn vaccinatiecentrum contact opnemen om toegevoegd te worden aan de lijst?

  Je neemt best contact met het vaccinatiecentrum in de volgende gevallen :

  •  Patiënten met aangeboren afweerstoornissen die daar geen behandeling voor volgen.
  •  HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed.
  •  Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, waarvan de diagnose de laatste weken is gesteld.
  •  Pretransplant, Stamcel transplant en orgaantransplant patiënten die zeer in deze situatie zijn.
  •  Patiënten met inflammatoire ziekten waarvan de  behandeling met immunosuppressiva zeer recent is gestart.
 • Nee. Het gaat over een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.

  Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

 • De mutualiteiten kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat ook niet.
  Je kunt ook je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie uitstellenzodat je een afspraak bekomt op moment dat jouw leeftijd aan de beurt is of weigeren zodat je niet gevaccineerd wordt. 

  Men is niet verplicht om die Herfst prik te gaan halen. We raden het wel aan, er is wetenschappelijke evidentie en deze Herfstbooster wordt maar éénmalig georganiseerd. Eind oktober sluit de campagne af.

 • De mutualiteiten hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren. De oproepen voor de Herfstprik zullen in volgorde van dalende leeftijden en prioriteiten zijn. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in jouw buurt kan dit aan een verschillend tempo zijn. De bedoeling is wel om de ganse groep gevaccineerd te hebben ten laatste 31/10/2022.

 • Er is een terugbetaling van de PCR-test voorzien voor personen die zich niet mogen laten vaccineren wegens allergie of ernstige nevenwerking na de eerste vaccinatie.

  • Je hebt hiervoor een verklaring nodig van een referentie-allergoloog dat je niet vaccineerbaar bent. Een attest van je huisarts of specialist is niet voldoende.
  • De allergoloog kan een attest afleveren als je een allergie hebt voor polyethyleenglycol (PEG) of polysorbaat, of als je bij je eerste vaccinatie een zodanig ernstige nevenwerking hebt gekregen dat het niet mogelijk is om je zelfs in ziekenhuismilieu veilig te vaccineren.
  • Op termijn zullen er vaccins tegen COVID-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten en zal je je toch kunnen laten vaccineren.
  • Met de officiële verklaring van de referentieallergoloog kan je ziekenfonds je PCR- of snelle antigeentesten terugbetalen, zonder beperking op het aantal. Een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat op basis van een terugbetaalde test kost je dan niets. 
 • Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen: 

  • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd. 
  • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.  
  • Regionaal telefoonnummer (wordt later nog gecommuniceerd): via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd. 

  Vlaanderen: 078 78 78 50   

  Brussel: 02 214 19 19   

  Wallonië: 071 31 34 93   

 • In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben. 

 • Wachttijden 

  Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat: 

  • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
  • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd. 
  • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd. 

  Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen. 

  Ik heb geen smartphone of computer 

  Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (wordt later nog gecommuniceerd). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres. 

  Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem 

  Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd. 

  Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak. 

Andere vragen in verband met de vaccinatie tegen COVID-19

De Vlaamse overheid lanceerde een officiële website rond vaccinatie waarop je meer informatie vindt over het vaccin, de werking, de eventuele bijwerkingen,...