Vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Laat je vaccineren tegen COVID-19

De vaccinatie met de boosterprik vanaf 12 jaar is volop aan de gang. Ook kinderen vanaf 5 jaar worden momenteel gevaccineerd. Risicogroepen krijgen sinds februari een uitnodiging voor een extra prik. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen.

dame krijgt vaccin

Opgelet voor valse mails en sms’en

 • Vaccinatie is altijd gratis. Mails en sms’en met de vraag om te betalen of om bank- of kredietgegevens te delen zijn vals. Ga er niet op in!
 • Officiële vaccinatie-uitnodigingen worden enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811.
 • Er volgt steeds een uitnodiging per brief.
 • Meld een verdachte e-mail of sms op verdacht@safeonweb.be.

FAQ

 • Wat is een boosterprik?

  Een boosterprik is een herhalingsprik nadat je volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19. De boosterprik zorgt ervoor dat de bescherming die vaccins bieden, opnieuw naar het hoogste niveau wordt getild. Het is een boost voor je immuniteit.

  De boosterprik gebeurt met een vaccin van Pfizer of Moderna. Het kan zijn dat je een ander type vaccin krijgt dan voor je basisvaccinatie tegen COVID-19. Dit is veilig.

  Meer informatie over de boosterprik vind je hier: boosterprik

 • Waarom een extra prik?

  De verschillende vaccins tegen COVID-19 bieden een goede bescherming tegen de ziekte: wie volledig gevaccineerd is, wordt minder (zwaar) ziek. Bovendien beschermt de extra prik je beter tegen besmetting. We weten ondertussen dat de bescherming van de basisvaccins langzaam afneemt na verloop van tijd.

  Met een boosterprik wordt je bescherming tegen COVID-19 versterkt en verlengd. Voor risicogroepen wordt deze boosterprik in België nog een keer herhaald.

 • Wie krijgt een (extra) prik?

  Belangrijk: in België word je niet verplicht om je te laten vaccineren of een boosterprik te laten zetten tegen het coronavirus. De (booster)vaccinatie gebeurt dus nog steeds op vrijwillig basis, maar wordt wel sterk aanbevolen.

  • Kinderen en jongeren

  Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen op dit moment de kans zich te laten vaccineren (basisvaccin) tegen COVID-19.

  Alle jongeren tussen 12 en 17 jaar in Vlaanderen krijgen de kans om een boostervaccin te krijgen. Elk vaccinatiecentrum zal op korte termijn vaccinatiemomenten organiseren voor deze jongeren.

  Je geeft toestemming voor de vaccinatie door met je kind naar de plaats van vaccinatie te gaan. Begeleidt iemand anders je kind, dan is een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd nodig.

  Opgelet
  Er worden geen uitnodigingen per post, e-mail of e-box verstuurd. Neem contact op met het vaccinatiecentrum in je buurt voor meer informatie.

  • Meerderjarigen (18+) met een volledige basisvaccinatie

  Alle personen die het Janssen-vaccin gekregen hebben als basisvaccinatie en daarna een eerste boostervaccin, kunnen nu ook een tweede boostervaccin krijgen met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). Hou de communicatiekanalen (website, sociale media) van je vaccinatiecentrum in de gaten om te weten wanneer je deze booster kan krijgen en hoe je daarvoor een afspraak maakt. Er worden geen uitnodigingen meer per post, e-mail of e-box verstuurd.

  • Risicogroep

  Personen met een immuniteitsprobleem zullen vanaf februari uitgenodigd worden voor hun boosterprik. Dit betekent een derde prik na een basisvaccinatie met Janssen of een vierde prik na een basisvaccinatie met Astra Zeneca, Pfizer of Moderna.

  De betrokken (risico)personen zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en/of behandelende arts.

  Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum verblijven of een andere vorm van residentieel wonen zullen voor de extra prik ook worden uitgenodigd in het vaccinatiecentrum. Thuisvaccinatie is mogelijk in overleg met het vaccinatiecentrum en de huisarts die het GMD beheert.

  Meer informatie specifiek voor risicogroepen vind je hier: Boostervaccinatie voor personen met verlaagde immuniteit

  • Meerderjarigen (18+) die zich nog niet lieten vaccineren of nog geen boosterprik kregen

  Voor mensen met een gekende allergie: Het vaccin Nuvaxovid (Novavax) wordt vanaf maart 2022 verdeeld naar de 13 referentiecentra voor allergieën en zal gebruikt worden voor vaccinatie van mensen met een gekende allergie. Wie nog niet gevaccineerd is en nu wel met Nuvaxovid wil gevaccineerd worden, kan contact opnemen met zijn vaccinatiecentrum. Dat kan zonder medisch attest.

  Iedereen vanaf 18 jaar die nog geen boosterprik of basisvaccinatie ontving, komt hiervoor nog in aanmerking. Personen die hun eerste en/of tweede dosis gemist/geweigerd hebben, kunnen contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor een afspraak.

  De vaccinatiecentra blijven nog tot minstens eind maart 2022 open. De periode nadien wordt geëvalueerd.

 • Wie behoort tot de risicogroep voor een extra boosterprik?

  Volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder komen in aanmerking voor een extra prik:

  • personen met aangeboren afweerstoornissen
  • personen op chronische nierdialyse
  • hiv-personen waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
  • personen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaar
  • pretransplant-, stamceltransplant- en orgaantransplantpersonen
  • personen met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva.

  Goed om te weten
  Voor andere personen met een risicoprofiel voor COVID-19 die voor hun basisvaccinatie prioritair werden gevaccineerd (bv. diabetes) is geen extra boosterprik nodig.

 • Waar gebeurt de extra prik?

  In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar je je eerste vaccins hebt gehad en dit ten vroegste 4 weken nadat je je laatste spuit hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten, dan zal je uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij je woonplaats ligt.

 • Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

  Je verneemt het bij aankomst in het vaccinatiecentrum. Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt: je weet uit welk lot het vaccin komt en het kan altijd getraceerd worden (bv. bij nevenwerkingen).

 • Moet ik speciale voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

  Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin. 

 • Wat met vaccinatie als ik zwanger ben?

  Het is veilig om je tijdens de zwangerschap te laten vaccineren tegen COVID-19, dat blijkt uit wetenschappelijke gegevens. Het beschermt je tegen een verhoogd risico op complicaties als je besmet raakt. Bovendien krijgt ook de baby antistoffen tegen COVID-19. 

  Opgelet
  Het vaccin mag alleen een mRNA-vaccin zijn. Als je je uitnodiging ontvangt, kijk dan zeker na dat je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie met een mRNA-vaccin.

 • Ik mag me niet (volledig) laten vaccineren en wil weer actief deelnemen aan het sociale leven of op reis gaan binnen Europa op basis van een PCR-test. Wat moet ik doen?

  De PCR-test voor personen die zich niet mogen laten vaccineren wegens allergie wordt terugbetaald. Ook snelle antigeentesten worden in dit geval terugbetaald. Wat heb je nodig?

  • Je hebt een verklaring nodig van een referentieallergoloog dat je niet vaccineerbaar bent. Een attest van je huisarts of specialist is niet voldoende. Je kunt deze referentieallergoloog consulteren op verwijzing van je huisarts of op verwijzing van de arts van het vaccinatiecentrum.
  • De allergoloog kan een attest afleveren als je een allergie hebt voor polyethyleenglycol (PEG) of polysorbaat, of als je bij je eerste vaccinatie een zodanig ernstige nevenwerking hebt gekregen dat het niet mogelijk is om je zelfs in ziekenhuismilieu veilig te vaccineren.
  • Op termijn zullen er vaccins tegen COVID-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten en zal je je toch kunnen laten vaccineren.
  • Met de officiële verklaring van de referentieallergoloog kan je ziekenfonds je PCR- of snelle antigeentesten terugbetalen, zonder beperking op het aantal. Een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat op basis van een terugbetaalde test kost je dan niets. 

  Wat als ik deels gevaccineerd ben en me niet volledig mag laten vaccineren?

  Personen die deels gevaccineerd zijn en zich niet volledig mogen laten vaccineren wegens allergie of ernstige nevenwerkingen na de eerste vaccinatie, komen alsnog in aanmerking voor een vaccinatieattest. Wat heb je nodig?

  • Ook hiervoor is er een verklaring nodig van een referentieallergoloog. Vraag een verwijzing aan je huisarts of aan de arts van het vaccinatiecentrum.
  • Het doel van deze consultatie is om alsnog de mogelijkheden tot volledige vaccinatie te bekijken.
  • Als vervolledigen niet mogelijk is, levert de referentieallergoloog een attest af. Op dit attest moet je jouw uitdrukkelijke schriftelijke toelating geven aan het ziekenfonds om je gegevens te verwerken om een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat te bekomen. Het Covid Safe Ticket is in principe enkel van toepassing op Belgisch grondgebied.
  • Op basis van dit attest krijg je ook onbeperkt PCR-testen terugbetaald. 
 • Is er een terugbetaling voor de medische bijwerkingen van een vaccin?

  Ja, je krijgt een terugbetaling als je wegens bijwerkingen:

  •  een arts raadpleegt
  •  medicatie koopt (bijvoorbeeld antibiotische zalf voor de surinfectie van de prikwonde)
  •  in het ziekenhuis belandt

  Deze kosten worden terugbetaald zoals bij een andere ziekte. Als je een gekende anafylaxie hebt, is er een speciale procedure. Je huisarts kan je doorverwijzen naar allergologen van de hiervoor erkende ziekenhuizen. Ook voor dit speciale circuit mag er geen factuur gestuurd worden naar het ziekenfonds of de gevaccineerde persoon.

 • Kan het ziekenfonds een coronacertificaat afleveren?

  Neen. Via www.myhealthviewer.be zal je kunnen doorklikken naar het coronacertificaat.

 • Welke drie types coronacertificaten bestaan er?

  • Het vaccinatiecertificaat ontvang je voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het gebruikte vaccin, om de hoeveelste prik het gaat en wanneer je deze prik ontving.
   • Als je een vaccinatiecertificaat hebt voor je basisvaccinatie is het geldig tussen 14 dagen en 9 maanden (270 dagen) na je laatste prik.
   • Wie een 3e prik krijgt (een boosterprik) ontvangt een 3e certificaat. Dit certificaat is voorlopig onbeperkt in de tijd.
  • Het testcertificaat bewijst dat je een PCR- of snelle antigeentest onderging waarvan het resultaat negatief was. Het certificaat is geldig tot 72 uur na een PCR-test en tot 48 uur na een snelle antigeentest.
  • Het herstelcertificaat bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat positief was. Dit certificaat is geldig vanaf de 12de dag na de dag van de test tot 180 dagen na de test.

  Opgelet: landen kunnen van de bovenstaande standaard geldigheidsduur van je certificaat afwijken. Meer info over de type certificaten vind je hier: COVID-certificaat

 • Hoe kan ik een coronacertificaat verkrijgen?

  • Via de app CovidSafeBE: meld je aan via itsme. Je certificaat is dan beschikbaar in de app en je kan het op je toestel bewaren. Je kan ook een papieren versie van je coronacertificaat aanvragen. Die wordt naar je officiële adres verstuurd (termijn: ong. 4 dagen).
  • Via MyHealthViewer en MijnGezondheid: log in via itsme of eID. Je beschikt dan over een pdf-versie van het certificaat die je kan opslaan of afdrukken.
  • Via een regionaal telefoonnummer: volg de instructies en toets je rijksregisternummer in. Het coronacertificaat wordt naar je officiële adres verstuurd (termijn: ong. 4 dagen). 
    

      Vlaanderen: 078 78 78 50
      Brussel: 02 214 19 19
      Wallonië: 071 31 34 93

 • Ik ben gevaccineerd. Moet ik mij nog aan de coronamaatregelen houden?

  Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om je aan de geldende coronamaatregelen te houden. Als de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen een aantal versoepelingen automatisch worden doorgevoerd via de kleurcodes van de coronabarometer.

  Meer info over de coronabarometer vind je hier: Coronabarometer

 • Ik heb me niet laten vaccineren en raakte besmet met COVID-19. Komt de ziekteverzekering nog tegemoet in de kosten?

  Ja. Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met COVID-19 terugbetaald door de ziekteverzekering, ongeacht je vaccinatiestatus.

 • Is het vaccin veilig voor mijn kind?

  Ja, het kindervaccin is uitgebreid getest en veilig verklaard. Er kunnen lichte bijwerkingen zijn zoals pijn op de plaats van de injectie, vermoeidheid of koorts. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na enkele dagen.

 • Waarom laat ik mijn kind vanaf 5 jaar best vaccineren?

  Er zijn verschillende redenen waarom je je kind best laat vaccineren tegen COVID-19:

  • Bescherming van zijn welzijn en ontwikkelingskansen: het onderwijs, de vrijetijdsactiviteiten en het leven van je kind worden minder verstoord
  • Bescherming van zijn gezondheid
  • Bescherming van iedereen waarmee je kind contact heeft: ouders, grootouders en vele andere mensen
  • Immuniteit door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting met het coronavirus.
 • Welk vaccin krijgen kinderen tussen 5 en 11 jaar?

  Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen een aangepaste dosis van het Pfizervaccin (1/3de van dosis voor volwassenen). Net zoals bij volwassenen krijgen kinderen twee prikken met een tijdsinterval van 21 dagen. Enkel met twee prikken is je kind beschermd tegen COVID-19.

 • Moet ikzelf of mijn kind gevaccineerd worden als het corona heeft gehad?

  Ja. Het blijft aangeraden om je te laten vaccineren. Hetzelfde geldt voor je kinderen.

 • Is het Covid Safe Ticket (CST) ook op kinderen van toepassing?

  In België hebben kinderen jonger dan 12 jaar geen CST nodig. Vanaf de leeftijd van 6 jaar hebben kinderen net als volwassenen echter wel een certificaat (vaccinatiecertificaat, testcertificaat of herstelcertificaat) nodig om te kunnen reizen. 

Andere vragen in verband met de vaccinatie tegen COVID-19

De Vlaamse overheid lanceerde een officiële website rond vaccinatie waarop je meer informatie vindt over het vaccin, de werking, de eventuele bijwerkingen,...