Hospitaal Dagforfait Basis/Plus

Ontvang een vast bedrag per dag

Je ontvangt een vast bedrag per dag dat je in het ziekenhuis verblijft. Dit geldt zowel voor een hospitalisatie met overnach-ting als voor dagopname.

Er bestaan twee formules: Hospitaal Dagforfait Basis en Hospitaal Dagforfait Plus.

Jonge vrouw met krukken
Tabel premie Hospitaal Plus Dagforfait Basis-Plus

Relevante documenten Hospitaal Dagforfait Basis/Plus