Terugbetaling voor- en nazorg bij hospitalisatie

Ouders die hun meisje knuffelen

Terugbetaling van zorg voor en na je opname in het ziekenhuis

Voor- en nazorg vanaf een maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna:
je ontvangt een terugbetaling tot 575 euro (Hospitaal-Plus 100) of tot 750 euro (Hospitaal-Plus 200) per jaar.

Goed om te weten!
1. De kosten moeten rechtstreeks verband houden met de chirurgische ingreep en terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering.
2. Prothesen met een zuiver esthetisch karakter worden niet terugbetaald.