Lemmieland

Lemmieland Lokeren leefruimte

Welkom in Lemmieland

Lemmieland is het kinderopvanginitiatief van LM Oost-Vlaanderen. Net als in de algemene werking van de mutualiteit, focussen we in de kinderdagverblijven op gezondheidspreventie. Maak kennis met onze crèches en visie. 

Een goede gezondheidsopvoeding op jonge leeftijd, daar is het ons om te doen. Met de oprichting van Lemmieland trekken we voluit de kaart van gezondheidspreventie. Verschillende studies maakten al duidelijk dat het loont om kinderen naar de opvang te sturen. Op een speelse manier leren baby's en peuters er sociale vaardigheden en zijn ze volop in beweging. Daarnaast zijn er ook positieve effecten op de gezondheid en welzijn op latere leeftijd.

Lemmieland Lokeren leefruimte

Pedagogisch plan

Het pedagogisch plan van Lemmieland focust op beweging, voeding en geestelijke gezondheid. Zo passen we niet alleen de regels toe van de vernieuwde voedingsdriehoek, we gaan ook aan de slag met heel wat beweegmomenten en activiteiten waar de focus op gezonde voeding ligt. Ook de psychische ontwikkeling van de kinderen is een belangrijk aandachtspunt in de werking.

 

Lemmieland Lokeren speelruimte

Wenmomenten

Om de start van je kleine spruit geleidelijk aan op te bouwen heb je als ouder recht op 2 gratis wenmomenten.

Het eerste wenmoment is een informatief moment waarbij er een wenmomentfiche wordt uitgewisseld en ingevuld omtrent het kind (slaapgewoontes, voedingsgewoontes, specifieke kindeigenschappen, doorgemaakte kinderziektes,…). Op dat moment maak je ook kennis met de aanwezige kinderbegeleiders.

Voor het tweede wenmoment zal je kindje even zonder mama en/of papa verblijven in Lemmieland. Bij voorkeur zal er dan een voedingsmoment en/of slaapmoment plaatsvinden, zo kan je kindje geleidelijk aan wennen. Na het wenmoment koppelen we terug hoe het verlopen is.

Lemmieland contacteert jou, ongeveer een maand voor de startdatum, om deze wenmomenten samen in te plannen. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie te ontmoeten in Lemmieland!

gelukkige mama met baby

Onze crèches

 • Lemmieland Zulte

  Lijsterstraat 20 bus 1, 9870 Zulte

 • Lemmieland Deinze

  Kortrijksesteenweg 31, 9800 Deinze

Een plaatsje reserveren?

Coördinator Felien Dewulf zorgt ervoor dat alles goed verloopt. “Opvoeden is voor ons steeds een samenspel. Ouders krijgen de ruimte om een participant te zijn in onze kinderopvang. We willen een thuis zijn voor elk kind: graag zien én gezien worden is de kern, waar plezier echt centraal staat. Kinderen worden geprikkeld en gestimuleerd op alle ontwikkelingsgebieden zodat ze ten volle kunnen ontplooien en een eigen persoonlijkheid ontwikkelen.”

Momenteel zijn alle plekjes volzet, een plaats reserveren is niet meer mogelijk.

baby zwemmen

Interessante documenten

Laatste update: januari 2022

Veelgestelde vragen

 • Is er nog een plaatsje vrij in de crèche?

  Om te weten of er nog een plekje vrij is, kan je best het aanvraagformulier  invullen op onze website. Onze coördinator zal dan contact opnemen om te bekijken of er voor de gewenste dagen en opvangperiode nog plaats is in Lemmieland. Je kan ook altijd telefonisch contact opnemen met Felien Dewulf op 09 235 24 71 voor meer informatie. Opgelet! Momenteel zijn alle plekken volzet, je kan geen plaats meer reserveren. 

  Indien er op het moment van de aanvraag tot opvang geen vrije plaatsen zijn, worden je hierover geïnformeerd. Ouders kunnen informatie vragen/krijgen over andere opvanginitiatieven in de buurt. Indien er een plaats vrijkomt in Lemmieland kan je gecontacteerd worden indien je dat wenst.

 • Hoeveel respijtdagen zijn er?

  Afhankelijk van het opvangplan verschilt het aantal respijtdagen/kalenderjaar:

  3d/week = 12 respijtdagen

  4d/week= 16 respijtdagen

  5d/week= 20 respijtdagen

  Respijtdagen kunnen niet worden overgedragen naar een volgend kalenderjaar.

  Een respijtdag zet je in als het kind niet komt op een gereserveerde opvangdag. Op die manier worden er geen kosten in rekening gebracht en telt dit als een gerechtvaardigde afwezigheid. Zijn alle respijtdagen opgebruikt, wordt de afwezigheid aanschouwd als een ongerechtvaardigde afwezigheid en dan zal de dagprijs worden aangerekend.

 • Betaal ik een waarborg bij reservatie?

  Bij de reservatie wordt een waarborg (voorschot) in rekening gebracht van €150. Na afloop van de opvangperiode wordt dit met de laatste factuur verrekend of teruggestort. Bij annulatie van deze overeenkomst, wordt dit voorschot niet terugbetaald, tenzij in geval van een miskraam, overlijden of ernstige ziekte, bewezen door een officieel getuigschrift van de pediater.

 • Welke papieren moeten in orde zijn voor de aanvang?

  • Schriftelijke overeenkomst met opvangplan
  • Huishoudelijk reglement
  • Inlichtingenfiche van het kind

  Bijkomend dient de waarborg betaald te zijn.

 • Wat moet ik meebrengen?

  Als ouder neem je bij de start onderstaande zaken mee:

  •  Reservekledij (het is handig dat alle kleding getekend is met de naam van je kindje).
  • Zonnecrème en zonnehoedje/petje
  • Perdolan
  • Knuffel en tuutje - Zolang je kindje nog flesvoeding/kunstmatige voeding nodig heeft, dien je dit zelf te voorzien en mee te geven.

  Alle andere zaken worden door Lemmieland voorzien.

 • Kan ik een opvangaanvraag doen voor ik zwanger ben?

  Neen, dat kan helaas niet. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden voor personen die (nog) niet zwanger zijn. We hebben een vermoedelijke geboortedatum nodig om een aanvraag te kunnen aanmaken. Van zodra je weet dat je zwanger bent, kan je uiteraard een aanvraag doen.

 • Kan er naast het vaste opvangplan een extra dag worden ingepland of kan een dag worden geruild?

  Een extra dag inplannen is mogelijk, maar alleen als onze bezetting het die dag toelaat. We kunnen niet meer kinderen opvangen dan waarvoor we vergund zijn. Een flexibele opvangdag is dus mogelijk indien we nog een plekje ter beschikking hebben. Hetzelfde is van toepassing voor een dagje ruilen, indien de bezetting dit toelaat en dit vooraf wordt aangevraagd, is dit uitzonderlijk mogelijk. Het is wel de bedoeling dat elk kind zoveel mogelijk het gereserveerde opvangplan volgt.

 • Kan mijn kindje op vaste tijdstippen eten en slapen? Kan ik vragen om mijn kindje korte dutjes te laten doen?

  In Lemmieland streven we een dagstructuur na die nagenoeg elke dag hetzelfde is. Voor de kinderen is dit belangrijk. Het eetmoment vindt dagelijks op hetzelfde uur plaats. De slaapmomenten zijn eerder afhankelijk van het slaapritme thuis. Heeft je kindje bijvoorbeeld nog nood aan twee dutjes, dan zullen wij dit in Lemmieland doortrekken. Het is dus vooral praktisch dat je als ouder goed schetst hoe dit thuis verloopt en zodra dit wijzigt dit door te geven aan de begeleiders.

 • Moeten we de kinderen op vaste tijdstippen brengen en afhalen?

  Jullie kunnen vrij kiezen wanneer je je kindje brengt en afhaalt. Tijdens het wenmoment wordt er een wenmomentfiche ingevuld waarbij we wel een schatting van het uur opvragen. Het is niet erg als je je kindje vroeger komt brengen en/of later komt afhalen dan het opgegeven uur.

  We vragen wel om je kindje ten laatste tegen 9u15 naar Lemmieland te brengen, zo kan uw zoon of dochter aan alle activiteiten deelnemen.

 • Breng ik zelf mijn luiers mee?

  Neen, luiers worden voorzien door Lemmieland, idem voor verzorgingsproducten.

  Indien je herbruikbare luiers wil gebruiken, dien je deze zelf te voorzien en dagelijks nieuwe luiers mee te brengen. Lemmieland staat niet in voor het wassen van de gebruikte luiers. Herbruikbare luiers worden niet in mindering gebracht met de vaste dagprijs.

 • Ik werk in het onderwijs, kan ik mijn kind thuishouden in de vakanties?

  Voor ouders in het onderwijs is er een regeling van toepassing die enkel geldt gedurende de zomervakantie. Tijdens deze vakantie mag het kind terugvallen op een halftijds opvangplan zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn en/of respijtdagen in mindering worden gebracht. Komt je kindje bijvoorbeeld 4 dagen per week, dan mag je je kind elke week in de zomervakantie 2 dagen thuis houden. Wij vragen wel om bij de start van de zomervakantie door te geven welke dagen je kindje wel/niet aanwezig zal zijn. Zo kunnen we een correcte planning opmaken.

 • Is er een minimum aantal dagen dat mijn kind naar de opvang moet komen?

  In het belang van het kind, werkt Lemmieland met een minimum van 3 volledige opvangdagen per week. Bij de definitieve inschrijving wordt afgesproken welke dagen en vanaf welke periode het kind zal opgevangen worden.

 • Moet ik Lemmieland verwittigen bij afwezigheid (ziekte, respijtdag)?

  We vragen om steeds te melden indien je kind niet aanwezig zal zijn omwille van organisatorische redenen, ongeacht omwille van ziekte of respijtdag. De afwezigheid wordt ten laatste de dag voordien gemeld voor 19 uur. Indien het kind ’s morgens of ’s nachts ziek wordt, vragen we om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

  Indien je niets van je laat horen en/of er wordt niet verwittigd voor 8u30 wordt een respijtdag aangerekend. Wanneer voor 8u30 niet wordt verwittigd en de respijtdagen zijn reeds opgebruikt wordt het dagtarief aangerekend. Dit om de kosten van de bezetting, maaltijden, …. te recupereren. Bij een respijtdag moet er geen specifieke reden worden opgegeven.

Geboorte- en babyvoordelen

LM Oost-Vlaanderen biedt heel wat voordelen voor jonge ouders. Heeft je kind een beugel, bril of lenzen nodig? Wil je je kind inschrijven bij een sportclub, jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdkamp? Ontdek dan snel al onze babyvoordelen!

Illustratie papa duwt baby in de buggy