Tweede boostervaccin voor ouderen

11 Mei 2022

Bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID-19. Daarom krijgen zij binnenkort de kans om zich opnieuw te laten vaccineren.

 • De vorige boosterprik dateert inmiddels al van oktober of november 2021. We weten intussen dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, langzaam afneemt doorheen de maanden. Ook een eerdere besmetting met COVID-19 biedt geen blijvende immuniteit tegen nieuwe besmettingen.

  Een boostervaccinatie krikt de immuniteit opnieuw op. Hierdoor blijft het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk.

 • Omdat de risico’s bij een COVID-besmetting kleiner zijn bij de jongere bevolking is een tweede boosterprik op dit moment niet nodig.

 • Wanneer? Er moeten minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie.

  Waar?
  - Thuiswonende 80-plussers worden ingelicht per brief en digitaal (via e-box/burgerprofiel) en krijgen de mogelijkheid om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum. Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden.
  Voor mensen in de woonzorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum georganiseerd worden. De vaccinatiecentra maken hiervoor onderlinge afspraken met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentrum.