Herstelverblijf

man in rolstoel met verzorgende
Herstelverblijf
RVT
Senioren

Herstelverblijf

Als je na een opname in het ziekenhuis of een ernstige ziekte tijdelijk niet naar huis kan terugkeren, kan je opteren voor een herstelverblijf. 

man in rolstoel met verzorgende
  • Je ontvangt tot 29 euro per nacht tot 60 overnachtingen per jaar.
  • Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling tot 32 euro per nacht.
  • De tussenkomst wordt rechtstreeks met Liberty verrekend.
  1. Je hebt een heelkundige ingreep ondergaan met een ziekenhuisopname.
  2. Je hebt aan een ernstige aandoening geleden met een ziekenhuisopname van tenminste 15 dagen.
  3. Je hebt gedurende een periode van tenminste 60 dagen je normale activiteiten niet kunnen uitoefenen. Voor deze periode bezorgt je behandelend arts een getuigschrift of je kan dit bewijzen aan de hand van pathologische, bioklinische en/of radiologische onderzoeken.    

  Bij een opname in een erkende instelling gaan we ervan uit dat:

  1. Je hebt geen besmettelijke ziekte. 
  2. Je bent in staat om je te verplaatsen en jezelf te verzorgen zonder hulp.
  3. Je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging. 
  4. Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesitherapeut is mogelijk (na aanvraag).
  5. Je lijdt niet aan hartdecompensatie.
  6. Je vertoont geen tekenen van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie.
 • 1. Vraag het aanvraagformulier bij de Dienst Maatschappelijk Werk
  2. Laat het formulier invullen door je behandelend arts.
  3. Bezorg het formulier aan de adviserend arts van je ziekenfonds.

 • Je kan een aanvraag indienen tot de 60ste dag na het ontslag uit het ziekenhuis of na je laatste pathologische onderzoeken.

 • Liberty in Blankenberge.

 • Je kan je herstelverblijf aanvragen via de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.