LM MUTPLUS.be - Niet-dringend ziekenvervoer

rolstoelvervoer
LM MUTPLUS.be
Ziekenvervoer

Tussenkomst voor niet-dringend ziekenvervoer

Heb je nood aan ziekenvervoer? LM MUTPLUS.be verleent onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde redenen van ziekenvervoer een tegemoetkoming.

Voor het niet-dringend ziekenvervoer werken we voor het vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi en vervoer door een vrijwilligersorganisatie, met de Mutasoproepcentrale. Om gebruik te maken van deze dienst kan je de Mutas-oproepcentrale bereiken op het nummer 078 15 95 95.

Mutas zal voor jou het meest geschikte vervoermiddel bepalen. Voor bepaalde vervoeren zal je slechts een beperkt remgeld dienen te betalen. Maar ook de leden die met hun eigen wagen of de wagen van een derde bepaalde verplaatsingen naar een ziekenhuis maken, kunnen rekenen op een kilometervergoeding.

Voor personen die nierdialyse of een behandeling tegen kanker (radiumtherapie, chemotherapie, follow-up) volgen, is er een speciale regeling uitgewerkt.

Vraag de uitgebreide transportbrochure aan of download ze hieronder voor de gedetailleerde formaliteiten.

rolstoelvervoer

Reden van niet-dringend ziekenvervoer

Tegemoetkoming per rit**

 • Begin en einde van ziekenhuisverblijf
 • Daghospitalisatie
 • Postoperatieve zorg na orgaantransplantatie
 • Begin en einde van een herstel- of zorgverblijf (op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie)
 • Liggend vervoer per ziekenwagen
Remgeld Saldo
€ 30 per rit* Ten laste van het ziekenfonds
 • Rolstoelvervoer
Remgeld Saldo
€ 20 per rit* Ten laste van het ziekenfonds
 • Zittend vervoer per taxi
Remgeld Saldo
€ 15 per rit* Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

 • Vrijwilligersvervoer

Terugbetaling van € 0,25 per km, per rit

 • Eigen vervoer

Terugbetaling van € 0,15 per km, per rit

Nierdialyse
 • Liggend vervoer per ziekenwagen
Remgeld Saldo
€ 8 of € 4 per rit (voor leden met RVV-statuut)* Ten laste van het ziekenfonds
 • Rolstoelvervoer en zittend vervoer per taxi
Remgeld Saldo
€ 4 of € 2 per rit (voor leden met RVV-statuut)* Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

In het kader van oncologie
 • Liggend vervoer per ziekenwagen
Remgeld Saldo
€ 16 of € 8 per rit (voor leden met RVV-statuut)*

Ten laste van het ziekenfonds

 • Rolstoelvervoer en zittend vervoer per taxi
Remgeld Saldo
€ 8 of € 4 per rit (voor leden met RVV-statuut)* Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

Consultaties van een arts-specialist in een ziekenhuis (erkend door het RIZIV)
 • Liggend of zittend vervoer per ziekenwagen, rolstoelvervoer, zittend vervoer per taxi, vervoer door een vrijwilligersorganisatie 

Terugbetaling van € 0,25 per km, per rit

 • Eigen vervoer

Terugbetaling van € 0,15 per km, per rit 

** OPGELET ! Heen = 1 rit, terug = 1 rit, dat wil zeggen dat 1 heen en terug = 2 ritten

 • Wat moet je doen?

  Download het juiste aanvraagformulier en dien het in bij je ziekenfonds.

  Er zijn ​​twee aanvraagformulieren: 

  • Aanvraagformulier 1 betreft niet-dringend ziekenvervoer voor consultaties in het ziekenhuis via 
   • ziekenwagen 
   • taxi
   • vervoer door een vrijwilligersorganisatie
   • wagen van een derde
  • Aanvraagformulier 2 betreft niet-dringend ziekenvervoer voor degenen die met eigen wagen of wagen van een derde naar het ziekenhuis gaan om de volgende redenen: 
   •  het begin en einde van een ziekenhuisverblijf
   • daghospitalisatie 
   • postoperatieve zorgen na een orgaantransplantatie 
   • begin en einde van een opname in een door het ziekenfonds erkend hersteloord, op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit op een hospitalisatie
   • kortverblijf in een door het ziekenfonds erkend centrum, op voorwaarde dat het verblijf onmiddellijk aansluit op een hospitalisatie
   • dialyse
   • kankerbehandeling (chemotherapie, radiotherapie en follow-up)