LM MUTPLUS.be - Niet-dringend ziekenvervoer

rolstoelvervoer
LM MUTPLUS.be
Ziekenvervoer

Tussenkomst voor niet-dringend ziekenvervoer

Heb je nood aan ziekenvervoer? LM MUTPLUS.be verleent onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde redenen van ziekenvervoer een tegemoetkoming.

Voor het niet-dringend ziekenvervoer werken we voor het vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi en vervoer door een vrijwilligersorganisatie, met de Mutasoproepcentrale. Om gebruik te maken van deze dienst kan je de Mutas-oproepcentrale bereiken op het nummer 078 15 95 95.

Mutas zal voor jou het meest geschikte vervoermiddel bepalen. Voor bepaalde vervoeren zal je slechts een beperkt remgeld dienen te betalen. Maar ook de leden die met hun eigen wagen of de wagen van een derde bepaalde verplaatsingen naar een ziekenhuis maken, kunnen rekenen op een kilometervergoeding.

Voor personen die nierdialyse of een behandeling tegen kanker (radiumtherapie, chemotherapie, follow-up) volgen, is er een speciale regeling uitgewerkt.

Op voorwaarde dat u uw bijdrage heeft betaald

rolstoelvervoer

Reden van niet-dringend ziekenvervoer

Tegemoetkoming per rit**

 • Begin en einde van ziekenhuisverblijf
 • Daghospitalisatie 
 • Hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie
 • Postoperatieve zorg na orgaantransplantatie
 • Begin en einde van een herstel- of zorgverblijf (op voorwaarde dat de opname onmiddelijk aansluit bij een hospitalisatie).
 • Liggend vervoer per ziekenwagen

Remgeld
Saldo

50 € per rit*
Ten laste van het ziekenfonds

 • Rolstoelvervoer

Remgeld
Saldo

30 € per rit*
Ten laste van het ziekenfonds

 • Zittend vervoer per taxi

Remgeld
Saldo

20 € per rit*
Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

 • Vrijwilligersvervoer

Terugbetaling van 0,30 € per km, per rit

 • Eigenvervoer

Terugbetaling van 0,15 € per km, per rit

Nierdialyse

 • Liggend vervoer per ziekenwagen

Remgeld
Saldo

12 € of 6 € per rit (voor leden met RVV statuut)*

Ten laste van het ziekenfonds

 • Rolstoelvervoer en zittend vervoer per taxi

Remgeld
Saldo

6 € of 3 € per rit (voor leden met RVV statuut)*
Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

In het kader van oncologie

 • Liggend vervoer per ziekenwagen

Remgeld
Saldo

20 € of 10 € per rit (voor leden met RVV statuut)*
Ten laste van het ziekenfonds

 • Rolstoelvervoer en zittend vervoer per taxi

Remgeld
Saldo

10 € of 5 € per rit (voor leden met RVV statuut)*
Ten laste van het ziekenfonds

* rechtstreeks te betalen aan de vervoerder

** OPGELET! Heen = 1 rit, terug = 1 rit, => heen EN terug = 2 ritten

 • Wat moet je doen?

  Download het aanvraagformulier en dien het in bij je ziekenfonds.

Onze nieuwe brochure ziekenvervoer 2023

Download en ontdek onze nieuwe brochure ziekenvervoer 2023

Cover Brochure ziekenvervoer LM MUTPLUS.be