Wat met je uitkering tijdens corona?

Wat met je uitkering tijdens corona?

 • Crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die getroffen zijn door de coronacrisis een beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht, een maandelijkse financiële uitkering van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. 

  Goed om te weten

  • T.e.m. 31 januari 2021 had je geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds als je de uitkering via het crisisoverbruggingsrecht hebt ontvangen. Vanaf 1 februari 2021 kent het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheidsuitkering toe, ongeacht of je de financiële uitkering in het kader van het crisisoverbruggingsrecht hebt ontvangen. 
  • Er geldt een maximumbedrag: het bedrag van de uitkering plus het bedrag van het crisisoverbruggingsrecht mag een bepaalde grens niet overschrijden. Controle hiervan gebeurt door het sociaal verzekeringsfonds.

   

 • Aanvullende uitkering voor zelfstandigen

  Vanaf 1 maart 2020 t.e.m. 30 september 2021
  Bepaalde zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn ontvangen een aanvullende crisisuitkering zodat het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk is aan het in werkdagen omgezette maandelijkse bedrag van het crisisoverbruggingsrecht.

  Kwamen in aanmerking:

  • samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die (ten vroegste) vanaf 1 maart 2020 voor minstens acht dagen als arbeidsongeschikt werden erkend
  • samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die de toegelaten activiteit tijdens hun arbeidsongeschiktheid (ten vroegste) vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet stopzetten
    

  Vanaf 1 oktober 2021
  Vanaf 1 oktober 2021 wordt deze aanvullende crisisuitkering niet meer toegekend en ontvang je opnieuw je arbeidsongeschiktheidsuitkering volgens de gewone regels.

 • Aanvullende uitkering voor werknemers

  Ben je werknemer en word je ten vroegste vanaf 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt erkend, dan ontvang je een aanvulling van je ziekte-uitkering. Deze maatregel is van kracht tot 31 maart 2022.

  Waarin bestond de aanvulling?

  • Je ziekte-uitkering wordt verhoogd tot 70% van het gederfd loon ten gevolge van de coronacrisis (idem werkloosheidsuitkering)
  • Boven op deze verhoging van 10% ontvang je een dagbedrag van 5,86 euro (5,63 euro tot 31 augustus 2021 en 5,74 euro tot 31 december 2021), rekening houdend met enkele maxima. Er wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 11,11%.
  • Deze aanvullende uitkering wordt uitbetaald door je LM-ziekenfonds.

  Opmerking:
  Ben je arbeider en kreeg je tijdens de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon (CAO 12bis/13bis) van je werkgever, dan ontvang je deze aanvullende uitkering niet vóór de 31ste dag van de arbeidsongeschiktheid.

   

 • Bevriezing van de degressiviteit voor werklozen

  Ben je uitkeringsgerechtigd volledig werkloos en word je arbeidsongeschikt, dan blijft het bedrag hetzelfde door bevriezing van de degressiviteit. Wat betekent dit?

  • Tijdens de eerste 6 maanden is het bedrag van je ziekte-uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering. Vermindert het bedrag van de werkloosheidsuitkering, dan gebeurt dit ook voor de ziekte-uitkering.
  • In het kader van COVID-19-maatregelen wordt de degressiviteit bevroren vanaf 1 april 2020 tot 30 september 2021. Het bedrag dat je ontvangt wordt tijdelijk niet verminderd en blijft dus even hoog tijdens deze periode.

  Opgelet: de overheid heeft beslist om bepaalde coronamaatregelen niet te verlengen. De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering loopt ten einde op 30 september 2021.

  Meer info: contacteer je LM-kantoor.