Derde-betalersregeling

Normaal gezien betaal je bij een doktersbezoek eerst zelf de kosten voor de raadpleging zelf en krijg je achteraf een terugbetaling door je ziekenfonds. Met de derde-betalersregeling betaalt je enkel je  persoonlijk aandeel of remgeld. De rest betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan je zorgverlener. 

dakloze man

Wanneer heb je recht op de derde-betalersregeling?

  • Voor iedereen

    • ziekenhuisfactuur 
    • apotheek (in de meeste gevallen)
  • Voor bepaalde categorieën van rechthebbenden