Statuten

 ​​De Landsbond van Liberale Mutualiteiten en de aangesloten ziekenfondsen en Maatschappijen van Onderlinge Bijstand staan onder de controlebevoegdheid van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ). Meer informatie vind je op de website van CDZ​.

Landsbond van Liberale Mutualiteiten: 

Zorgkas van de L​iberale Mutualiteiten: 

 

​Regionale Brusselse Maatschappij van Onderlinge Bijstand:

 

Regionale Waalse Maatschappij van Onderlinge Bijstand:

 

LM Plus:

 

LM Oost-Vlaanderen:

 

LM MUTPLUS.be:

 

Privacyverklaring voor het project Community Health Workers (CHW)