Algemene voorwaarden van de LM-website

Introductie

De wettelijke opdracht van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten ("LLM") is het handhaven van de wet op de verplichte gezondheidszorg en de aansprakelijkheidsverzekering, door de terugbetaling van uitkeringen aan leden en zorgverleners en de betaling van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid. LLM biedt ook gratis en aanvullende verzekeringsdiensten.

Om deze missies uit te voeren, doet de LLM een beroep op de volgende regionale Liberale Mutualiteiten. (de ‘Ziekenfondsen’), hierna samen met de LLM aangeduid als de 'de Liberale Mutualiteiten’ of ‘LM’ of ‘wij’:

 • LM Plus
 • LM MUTPLUS.be
 • LM Oost-Vlaanderen
 • ML Henegouwen-Namen
 • ML Luik-Luxemburg
 • MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
 • VMOB Hospitaal-Plus
 • RMOB BRUMUT
 • RMOB WALLOMUT

De contactgegevens van elke entiteit vindt je in punt 8.

 • 1. Wat vind je op onze website?

  De website www.lm.be geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten. Het is echter niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Ook voor de items over de ziekteverzekeringkunnen worden niet alle bepalingen vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij je ziekenfonds, hierboven vermeldt.

  Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe diensten en voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.

  Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.

 • 2. Verjaringstermijn voor het recht op interventie of terugbetaling

  Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.

 • 3. Enkel voor leden van de ziekenfondsen

  De diensten en voordelen op onze website richten zich tot de leden van het ziekenfonds, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij het ziekenfonds zijn aangesloten. Een voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering.

 • 4. Gezondheidsinformatie

  Alle gezondheidsinformatie vermeld op onze website is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van je huisarts of specialist. Voor vragen over je gezondheid dien je je steeds te richten tot je huisarts.

 • 5. Hyperlinks

  Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 • 6. Cookiebeleid

  Voor een vlot gebruik van de www.lm.be website maken wij gebruik van verschillende cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Zo moet je deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. Als je het cookiebeleid van het ziekenfonds of dat van de LLM wilt kennen, kan je dit raadplegen op deze pagina: cookiebeleid of door op onderstaande link te klikken:

 • 7. Auteursrechten

  Je kunt informatie vanop onze website gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits de bron wordt vermeld mag deze informatie ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ziekenfonds.

 • 8. Externe verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

  In het kader van hun activiteiten verzamelen en gebruiken het ziekenfonds en de LLM informatie over natuurlijke personen die de www.lm.be website bezoeken. 

  Indien je de externe gegevensbeschermingsverklaring van het ziekenfonds of die van de LLM wenst te raadplegen, kan je deze rechtstreeks raadplegen op de website of door op de onderstaande link te klikken:

  Voor vragen, problemen of in te vullen formulieren, kan je best contact opnemen met je regionaal ziekenfonds, daar waar je dossier beheerd wordt. Stuur je ingevulde formulieren vooral niet naar de LLM, maar enkel naar je ziekenfonds. Hiervoor is je ziekenfonds bereikbaar via de contactpagina.

  Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vind je hieronder de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van je Liberale Mutualiteit:

  LM MUTPLUS.be
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be 

  LM Oost-Vlaanderen
  Brabantsdam 109
  9000 Gent
  09 223 19 76
  DPO: privacy.ov@lm.be 

  LM Plus
  Kalkoven 22
  1730 Asse
  02 417 17 17
  PO: gdpr@lmplus.be 

  ML Hainaut-Namur
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: privacy.409@ml.be

  ML Liège-Luxembourg
  Rue de Bruxelles 174 G
  4340 Awans
  04 229 74 14
  DPO: DPD414@ml.be 

  RMOB BRUMUT
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be 

  VMOB Hospitaal-Plus
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 22
  DPO: dpo.vmob-sma@lm.be 

  MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 70
  DPO: DPO.Zorgkas@lm.be 

  RMOB WALLOMUT
  Livornostraat 25
  1050 Brussel

  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: privacy.409@ml.be 

  Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 86 00
  DPO: dpo.lm@lm.be 

 • 9. Geschillen

  De website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

 • 10. Algemene voorwaarden voor het gebruik van My LM

  De algemene voorwaarden voor het gebruik van My LM vind je hier.