Kraamzorg en kinderopvang

Kraamzorg 
Na de geboorte heb je recht op kraamzorg.

Kraamzorg houdt in dat je extra hulp krijgt in de weken na de geboorte. Vraag het best al 3 maanden voor je bevalling aan.

  • medische ondersteuning door een vroedvrouw: de vroedvrouw die je zwangerschap begeleidt kan je na de bevalling ook verder opvolgen;
  • hulp bij het huishouden en verzorging van je baby door een kraamverzorgster.
Baby en vader voelen aan zwangere buik

Kinderopvang

De plaatsen in de kinderopvang zijn beperkt. Informeer daarom op tijd. Ga na of de kinderopvang voldoet aan de wettelijke voorwaarden: een attest van toezicht of een erkenning van Kind & Gezin. Wat je moet weten over de kostprijs:

Vrouw en baby op haar schoot kijken samen in een kinderboek