Ethische code

Ethisch charter

De Liberale Mutualiteit spant zich in om haar integriteit te verzekeren en haar reputatie in stand te houden bij haar leden en al haar interne en externe partners. In dit opzicht ziet de Liberale Mutualiteit erop toe dat ze alle wetten, regelgevingen en andere verplichtingen op haar van toepassing nakomt. De reputatie van de Liberale Mutualiteit is ook gebaseerd op een correcte, open en ethische houding, zowel van de Landsbond als van de ziekenfondsen en alle medewerkers, ongeacht hun hiërarchisch niveau. Lees het volledige charter hier:

De Liberale Mutualiteit ondertekende ook de ethische code van de preventieve gezondheidssector en engageert zich daarmee voor een duurzame, gezonde en sociale samenleving.

Lees hier​ de volledige code.