Meldpunt fraude

Fraude in de gezondheidszorg? Meld het aan je ziekenfonds!

In samenwerking met de overheid richten alle ziekenfondsen een meldpunt ‘fraude en verspilling’ op.

Heb je vermoedens van fraude door een arts, verpleger, ziekenhuis of andere zorgverlener? Geef het door aan je ziekenfonds. Zo help je om komaf te maken met misbruik of onregelmatigheden in de gezondheidszorg.

Enkele voorbeelden van meldingen

  • Een arts of andere zorgverlener factureert zorg die niet echt werd toegediend.
  • Een arts of andere zorgverlener rekent een hoger tarief aan dan toegelaten.
  • Een arts of andere zorgverlener laat overbodige onderzoeken uitvoeren.
  • Een arts of andere zorgverlener levert valse getuigschriften af.

Hoe kun je een melding doen?

Wat je moet weten als melder

  • Anonieme of mondelinge meldingen worden niet geregistreerd. Indien nodig zal je ziekenfonds of het RIZIV contact met je opnemen voor meer informatie.
  • Je ziekenfonds garandeert je privacy: de persoon of instelling over wie de klacht gaat, zal jouw identiteit niet te weten komen.
  • Je ziekenfonds onderzoekt elke melding. Om het onderzoek te beschermen, kunnen we je niet inlichten over het gevolg dat aan je melding gegeven werd.
  • ​Het meldpunt behandelt enkel fraude of verspilling door zorgverstrekkers of – instellingen.
    Meldingen over fraude met uitkeringen komen niet in aanmerking. Daarvoor kun je terecht op www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.