Externe verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

De Landsbond van de Liberale Mutualiteiten (‘LLM’) heeft als missie de wet op de verplichte ziekte- en aansprakelijkheidsverzekering door middel van de terugbetaling van uitkeringen aan leden en zorgverleners en de betaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid uit te voeren. Daarnaast biedt de LLM ook nog diensten aan voor vrije en aanvullende verzekeringen.

Om deze missies uit te voeren, doet de LLM een beroep op de volgende regionale Liberale Mutualiteiten. (de ‘Ziekenfondsen’), hierna samen met de LLM aangeduid als de 'de Liberale Mutualiteiten’ of ‘LM’ of ‘wij’:

 • LM Plus
 • LM Oost-Vlaanderen
 • LM MUTPLUS.be
 • ML Hainaut-Namur
 • ML Liège-Luxembourg
 • MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
 • VMOB Hospitaal-Plus
 • SMOB BRUMUT
 • SMOB WALLOMUT

In de loop van zijn activiteiten verzamelen en gebruiken de Liberale Mutualiteiten, wiens contactgegevens aan je worden verstrekt in sectie 4 van deze verklaring, informatie over natuurlijke personen (ook wel "persoonsgegevens" genoemd).

De Liberale Mutualiteiten zijn als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die over je betrekking hebben en die zij verzamelen in overeenstemming met deze verklaring.

Als verwerkingsverantwoordelijken hechten wij veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en verbinden wij ons ertoe deze alleen te verwerken op de manier die in deze verklaring is bepaald en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In deze context houden wij ons aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna de ‘AVG’). 

Als onderdeel van deze verbintenis willen we je via deze verklaring ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens presenteren en je uitleggen (i) waarom en (ii) hoe we persoonsgegevens over je verwerken, evenals (iii) je rechten en (iv) onze verplichtingen in dit verband. Deze verklaring vertelt je ook met wie je binnen onze organisatie contact kunt opnemen om vragen te stellen of je rechten uit te oefenen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op [alle vormen van gebruik] van persoonsgegevens met betrekking tot:

 • bezoekers van onze website www.lm.be;
 • onze leden via het klantenportaal "My LM";
 • niet-leden;
 • zorgverleners;
 • en zelfstandigen.
 • 1. Categorieën van persoonsgegevens

  Wij verzamelen bepaalde categorieën persoonsgegevens van geïnteresseerde personen in het kader van de uitvoering van onze wettelijke opdracht.

  De categorieën zijn:

  • Persoonlijke identificatiegegevens;
   • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens;
   • Persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid;
   • Medische uitkomsten, ziekenhuisgegevens, mate van afhankelijkheid
  • Persoonsgegevens met betrekking tot de sociale zekerheid;
   • Geschiedenis van werkloosheid, betalingscertificaten van derden
  • Gegevens uit het Nationaal Register – Rijksregisternummer;
   • Alle gegevens van het nationaal register die zijn gekoppeld aan het rijksregisternummer.
 • 2. Categorieën van geïnteresseerden

  2. 1 Niet-leden

  a) Persoonsgegevens verzameld van de betrokkene - via het lidmaatschapsformulier

  Indien je als niet-lid onze website bezoekt, dan heb je de mogelijkheid om je te registreren en je aan te sluiten bij een Liberale Mutualiteit. Afhankelijk of je al dan niet bij een ander ziekenfonds bent aangesloten, zullen we onderstaande gegevens van jou verwerken. Dit kan enkel nadat je ze uitdrukkelijk via het online aansluitingsformulier aan ons hebt verstrekt:

  • Naam en voornaam;
  • Adres;
  • Telefoon;
  • E-mail.

  b) Persoonsgegevens verzameld van de betrokkene - bezoeker van onze website

  Naast de gegevens die je (bij aansluiting) uitdrukkelijk verstrekt, zijn er gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt en die automatisch worden verzameld wanneer je als bezoeker de website raadpleegt.

  De gegevens zijn:

  • je IP-adres;
  • het browsertype;
  • het besturingssysteem van je computer
  • het aantal bezoeken en bekeken pagina's.

  2.2 Leden

  a) Aansluiting op het elektronisch loket (of My LM)

  De inschrijving gebeurt via website www.lm.be. Indien je voor het eerst toegang wenst te krijgen tot je persoonlijke informatie (My LM), nadat je bent aangesloten, dan dien je je eerst te registreren. Je zal dan een koppeling moeten maken met je elektronische identiteitskaart.

  Dit dient maar één keer te gebeuren. Nadien kun je door middel van je e-mailadres en het door jou gekozen paswoord op een eenvoudige en beveiligde manier je persoonlijke informatie bekijken.

  b) Persoonsgegevens van het lid

  Als aangesloten lid, heb je in ieder geval de persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk waren om te kunnen aansluiten. Zo zullen deze persoonsgegevens gebruikt worden om:

  Je als lid identificeren:

  • Naam en voornaam;
  • Nationaliteit;
  • Rijksregisternummer;
  • Geboortedatum.

  Je als lid veilig en correct te contacteren:

  • Telefoonnummer;
  • Adres;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Browsertype;
  • Het besturingssysteem van je computer;
  • Regionale mutualiteit (je ontvangt regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven);
  • Taalvoorkeur (zie ook ons cookiebeleid)

  2.3 Zorgverlener

  Zorgverlener - patiënt

  • Globaal Medisch Dossier;
  • Patiëntengegevens delen – na geïnformeerde toestemming van de patiënt;
  • E-health platform en zorgplatform.

  2.4 Zelfstandigen

  Indien je zowel in hoofdberoep als in bijberoep zelfstandige bent, dan zal je ziekenfonds hierin haar rol opnemen. Zo zal ze via jou persoonlijk of via een sociaal verzekeringsfonds een attest moeten ontvangen die je aansluiting en je zelfstandige activiteit bevestigt. Het is op basis van dit attest dat de nodige persoonsgegevens worden verwerkt. Enkel wanneer je hierdoor op een correcte manier bent ingeschreven bij de ziekenfonds zal je aanspraak kunnen maken op de rechten en diensten verbonden aan je zelfstandige beroep.

 • 3. Cookies

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je wanneer je onze website bezoekt en waarom mogen wij dit doen, wat doen wij ermee en hoe lang bewaren wij deze?

  Wij verzamelen enkel persoonsgegevens via cookies. Voor alle analytische of advertentiecookies vragen we je toestemming. Voor de noodzakelijk/functionele cookies hoeven we dit niet te doen.

  • Welke gegevens? Neem eens een kijkje in ons cookiebeleid.
  • Wat doen we er mee? Ook hierop vind je een antwoord in ons cookiebeleid.
  • Waarom mogen we dit? Surf naar ons cookiebeleid voor het antwoord op deze vraag. 
  • Hoelang bewaren we je gegevens? Kijk hiervoor eveneens op ons cookiebeleid.
 • 4. De contactgegevens van je verwerkingsverantwoordelijke

  De persoonlijke gegevens die je via onze homepage meedeelt, worden verwerkt door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel, België en/of door het ziekenfonds waar je bent bij aangesloten. Zie onderstaande lijst:

  LM MUTPLUS.be
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be

  LM Oost-Vlaanderen
  Brabantsdam 109
  9000 Gent
  09 223 19 76
  DPO: privacy.ov@lm.be

  LM Plus
  Kalkoven 22
  1730 Asse
  02 417 17 17
  PO: gdpr@lmplus.be

  ML Hainaut-Namur
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: privacy.409@ml.be 

  ML Liège-Luxembourg
  Rue de Bruxelles 174 G
  4340 Awans
  04 229 74 14
  DPO: DPD414@ml.be

  RMOB BRUMUT
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be

  VMOB Hôpital-Plus
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 22
  DPO: dpo.vmob-sma@lm.be

  MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 70
  DPO: DPO.Zorgkas@lm.be 

  RMOB WALLOMUT
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: privacy.409@ml.be

  Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 86 00
  DPO: dpo.lm@lm.be

  Leden die zich aansluiten bij een ziekenfonds, worden volgens de statuten van elk ziekenfonds lid van het door hen gekozen ziekenfonds en zijn automatisch aangesloten bij de diensten van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en desgevallend de (V)MOB (Maatschappij van Onderlinge Bijstand).

 • 5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

  5.1 Algemeen

  De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om:

  • je te identificeren, te contacteren en je correct te adviseren;
  • voor het beheer van je dossiers;
  • vaststelling van verzekerbaarheid in de zorgverzekering;
  • voor de medewerking met de sociale zekerheid.

   

  Als ziekenfonds heeft het volgende hoofdopdrachten:

  • deelnemen aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (wet van 14 juli 1994);
  • financieel tegemoetkomen voor haar leden in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit of het toekennen van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, psychisch of sociaal welzijn wordt bevorderd (dit is de aanvullende verzekering, de diensten en -voordelen);
  • verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn, onder meer bij het vervullen van de hogervermelde opdrachten (art 3. Wet van 6-8-1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen).

  5.2 Verplichte verzekering

  In deze context verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende opdrachten en doelstellingen uit te voeren, voor zowel leden van een ziekenfonds als voor zorgverleners:

  Voor de verzekerbaarheid van leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste.

  Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België en/of in het buitenland, als lid of als zorgverstrekker: beheer van alle verstrekkingen voor verzorging, preventie en leveringen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en aan ons werden meegedeeld.

  Voor de akkoorden adviserend arts voor bepaalde zorg en leveringen, onder meer revalidatiedossiers.

  Voor het beheer van de uitkeringendossiers: arbeidsongeschiktheid, evaluatie, traject voor socioprofessionele re-integratie en betaling.

  Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van de LLM, het ziekenfonds of van het RIZIV, terugvordering van niet-verschuldigde bedragen, terugvordering van geneeskundige verzorging en uitkeringen omwille van een derde.

  Voor al dan niet proactieve informatie en begeleiding van personen, eventueel via de sociale dienst, zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten gelden en om hun fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen.

  Om je contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal.

  Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden door middel van audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historiekstudies en -research en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de gegevens, goederen en personen.

  Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het RIZIV en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  5.3 Aanvullende verzekering

  Daarnaast bied het ziekenfonds zijn leden een aanvulling op de verplichte ziekteverzekering. Zo kun je genieten van een uitgebreid pakket aan diensten en voordelen. Ook hier moet het ziekenfonds bepaalde persoonsgegevens kunnen verwerken. Gelet op het feit dat het hier om een ‘aanvullende’ verzekering gaat, behoudt het ziekenfonds het recht voor om persoonsgegevens (vooraf) te verzamelen en te verwerken om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking kan komen voor een aanvullende dienst of voordeel. Zo kan het ziekenfonds nagaan of je correct de bijdragen betaalt alvorens je te laten genieten van de aanvullende diensten en voordelen (cf. aanvullende verzekering).

  5.4 Facultatieve verzekering

  Als bijkomende dienst en mits een extra bijdrage is er nog de Hospitaal Plus-verzekering en Denta Plus. Voor beide facultatieve verzekeringen dienen we de nodige persoonsgegevens op te vragen om je aanvraag te kunnen behandelen en te beoordelen. Dit om te weten onder welke voorwaarden de verzekering kan worden afgesloten:

   

  • Voornaam & naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoon/gsm-nummer
  • E-mailadres
  • Rijksregisternummer
  • lidnummer bij het ziekenfonds*
  • Betalingssysteem (financiële gegevens voor overschrijving of domiciliëring)
  • Medische gegevens (medische vragenlijst)

   

  (*) het ziekenfonds kan je persoonsgegevens meedelen aan VMOB Hospitaal Plus.

  5.5 Gegevens die je aan onze medewerkers meedeelt – correspondentie

  Wanneer je mondeling of telefonisch contact hebt met één van onze medewerker, dan kan relevante informatie worden opgeslagen om bijvoorbeeld het contactoverzicht op te bouwen en/of dienstverlening beter af te stemmen. Dit kadert ook in een efficiënt communicatiebeleid. Door de informatie op te slaan vermijden we dat we constant dezelfde informatie bij jou moeten opvragen. Iets wat tijd en ergernis kan besparen.

  Schriftelijke correspondentie per brief of e-mail worden via een beveiligde manier bewaard. Enkel de betrokken medewerkers worden verondersteld deze te lezen en te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Deze gegevens worden o.a. bewaard in het kader van bewijsvoering en voor de optimalisatie/continuïteit van onze dienstverlening.

  5.6 Beelden van bewakingscamera's

  We kunnen camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waarin we actief zijn. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteren we de wettelijke regels. Als er een bewakingscamera aanwezig is, dan tonen we dit met een duidelijk zichtbare sticker. In de andere gevallen respecteren we de algemene privacywetgeving. Meer informatie over die wetten vind je op de website  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen (aangeduid met een sticker) worden maximaal 1 maand bewaard.

  In sommige gevallen kan dat langer zijn:

  • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een misdrijf of overlast aan te tonen;
  • om schade te bewijzen en/of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige en/of een slachtoffer te identificeren.

  Heb je vragen over camerabeelden? Dan kun je de betrokken entiteit contacteren via de contactgegevens in punt 4.

  5.7 Opname van chatgesprekken

  We kunnen via chatgesprekken de gegeven informatie opnemen. Hierover word je steeds geïnformeerd. Dit kan gaan om de dienstverlening te verbeteren, wettelijke verplichtingen na te leven en/of in het kader van bewijsvoering.

  5.8 Voor de algemene verwerking van gegevens in het kader van de sociale zekerheid

  We zijn als meewerkende instelling van de sociale zekerheid bevoegd om sociale persoonsgegevens binnen en buiten het netwerk van de sociale zekerheid mee te delen, op te vragen, aan te passen etc. Dit hangt bovendien sterk samen met alle gegevens die worden bewaard in het Rijksregister.

  Deze verwerking van gegevens is onderworpen aan het toezicht van de sectorale comités van de sociale zekerheid.

  Voor meer informatie kunnen wij verwijzen naar de site van de KSZ en de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

 • 6. Bewaartermijn van gegevens

  Je identificatiegegevens worden bewaard vanaf je inschrijving bij het ziekenfonds tot aan je vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de Liberale Mutualiteiten behoort, tot aan je overlijden of tot aan je vertrek naar het buitenland.

  Over het algemeen worden je gegevens 7 tot 30 jaar bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het RIZIV ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

  Enkel wanneer blijkt dat de persoonsgegevens niet meer nuttig zijn of dat er geen gerechtvaardigd doel is, zullen we de gegevens vernietigen.

 • 7. Je rechten als betrokkene

  Recht op inzage

  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door je ziekenfonds worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt, kan er een kopij van je persoonsgegevens worden afgeleverd.

  Recht op rectificatie van je gegevens

  Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of te vervolledigen.

  Als je lid bent, kunt je ook spontaan hun persoonsgegevens actualiseren wanneer zich een verandering in de situatie voordoet (bv: verhuis, verandering burgerlijke staat wegens huwelijk, enz.) via documenten.

  Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

  Onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden en limieten kunt je verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens. We zullen je persoonsgegevens verwijderen als er aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan.

  Recht op beperking van de verwerking

  Onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden en beperkingen kunt je ook verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. Je ziekenfonds zal je informeren voordat ze een beperking opheft op de verwerking die je hebt verkregen.

  Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

  Onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden en beperkingen hebt je het recht om de persoonsgegevens die je aan je ziekenfonds hebt verstrekt rechtstreeks aan een derde partij of aan uzelf te laten doorgeven, tenzij dit wordt verhinderd door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of andere wettelijke regels. Als ziekenfonds beschikken wij over gevoelige gegevens (bv. gezondheidsgegevens) en zijn wij gebonden aan onze wettelijke opdracht.

  Recht van bezwaar

  Ben je het niet eens met de manier waarop je ziekenfonds bepaalde gegevens verwerkt onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden en limieten, dan kun je je daartegen verzetten. Dit kan enkel wanneer effectief blijkt dat er een gegronde reden is tot verzet. (Bv.: wanneer de verwerking van gegevens niet langer noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden).

  Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)

  In de onderstaande gevallen ben je onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

  • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe je behoort, van je statuut en van het feit of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
  • toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut): in toepassing van het KB over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in 2 situaties:
   • automatisch recht: op basis van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokken personen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten.
   • na onderzoek van de inkomsten: wanneer iemand die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.

  In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:

  • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld.
  • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het deel van de dagprijs van de opname dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd.
  • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derde betaler staat op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds.
  • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen per jaar niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.

  Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden::

  • Sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC – NMBS – MIVB – De Lijn)
  • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW
  • Sociaal telefoontarief
  • Vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting
  • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting)
  • MAF: in principe is de maximumfactuur een financieel hulpmiddel voor gezinnen die te maken krijgen met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor je ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt je ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan jou wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van je gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij je gemeente), op basis van de inkomsten die je 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en kinderen met een beperking.
  • ongevallenaangifte: op basis van de informatie via de derdebetalersregeling ontvangt, kan er je een document voor een ongevallenaangifte worden opgestuurd.
  • beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling
  • blokkering van de uitkeringen wanneer een verzekeraar arbeidsongevallen laat weten dat hij die ten laste neemt

  Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je je ziekenfonds contacteren (zie punt 5). Zo kun je toch een tussenkomst van een medewerker van je ziekenfonds vragen of laten weten waarom je dit betwist.

  Het recht om je toestemming in te trekken

  Als je je toestemming hebt gegeven voor een bepaald type verwerking, hebt je het recht om deze op elk moment in te trekken (zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking beïnvloedt).

  Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

  Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

  Houd er ten slotte rekening mee dat als je ons je persoonlijke gegevens niet verstrekt wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze contractuele verplichting na te komen, je niet ten volle kan profiteren van al onze diensten.

 • 8. Uitoefening van je rechten

  Als je een van de bovengenoemde rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens wilt uitoefenen of als je vragen hebt of niet tevreden bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je altijd contact opnemen met je ziekenfonds (via de contactgegevens vermeld in punt 4).

  Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan je ziekenfonds je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn rechten met betrekking tot de bescherming van zijn persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kan je ziekenfonds bij twijfel om een kopij van de identiteitskaart ter identificatie verzoeken.

 • 9. Beveiliging van je gegevens

  Wij nemen de passende maatregelen om de veiligheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, implementatiekosten, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de risico's die aan de verwerking verbonden zijn.

  We nemen de fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang of gebruik van je gegevens.

  Vanuit de bekommernis om het prestatievermogen en de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen te verbeteren, hebben wij ervoor gekozen een beleid voor de gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden in te voeren. Zo kunnen deelnemers met goede bedoelingen mogelijke kwetsbaarheden in de systemen, uitrusting en producten van onze organisatie opsporen of ons elke ontdekte informatie over een kwetsbaarheid bezorgen. De toegang tot onze informaticasystemen en -uitrusting wordt evenwel uitsluitend verleend met de bedoeling de beveiliging ervan te verbeteren en ons te informeren over bestaande kwetsbaarheden, met strikte inachtneming van de andere voorwaarden bepaald hier.

  Via deze maatregelen willen we je persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven.

 • 10. Gegevensuitwisseling

   

  10.1 Algemeen

  Voor een optimale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, dient je Liberale Mutualiteit je gegevens soms uit te wisselen. Dit gebeurt enerzijds met haar eigen medewerkers, anderzijds met meewerkende entiteiten, instellingen van de sociale zekerheid, overheden etc. Deze uitwisseling gebeurt in de uitvoering van onze wettelijke opdrachten als LLM en de ziekenfondsen.

  10.2 Doorgifte aan werknemers - entiteiten

  Je Liberale Mutualiteit geeft enkel de persoonsgegevens door aan bevoegde medewerkers in het kader van de omschreven activiteiten. Zo worden je gegevens in verband met een facultatieve verzekering (Hospitaal Plus, Denta Plus) meegedeeld aan VMOB Hospitaal Plus, Livornostraat 25, 1050 Brussel. Indien nodig worden je gegevens doorgegeven aan bepaalde VZWs waarmee je Liberale Mutualiteit samenwerkt.

  10.3 Meedelen aan andere instellingen van de sociale zekerheid en het Rijksregister

  Je Liberale Mutualiteit ontvangt en wisselt ook persoonsgegevens uit in het belang van de sociale zekerheid. Voor een optimale werking wisselt je Liberale Mutualiteit persoonsgegevens uit met andere instellingen van de sociale zekerheid (RVA, RIZIV, RJV, etc.) Deze uitwisseling gebeurt niet zomaar, maar is wettelijk geregeld en valt onder toezicht van de bevoegde instanties. De instellingen moeten immers principieel “gemachtigd” zijn om gegevens over jou te mogen meedelen, tenzij anders bepaald door de wet.

  Daarnaast is je Liberale Mutualiteit, in de uitoefening van haar wettelijke opdracht, gemachtigd bij Koninklijk Besluit om gegevens op te vragen uit het Rijksregister. Dit is een zeer bijzondere bevoegdheid die in het belang van onze leden kan worden gebruikt om na te gaan of onze gegevens actueel zijn.

  10.4 Verwerkers van persoonsgegevens

  Wanneer je Liberale Mutualiteit aan andere instanties of partijen je gegevens uitwisselt, dan is je Liberale Mutualiteit namelijk verplicht om verwerkers te kiezen die afdoende garanties bieden in het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de wetgeving respecteren en die de rechten van onze leden eerbiedigen.

  10.5 Vragen van derden

  Ontvangt je Liberale Mutualiteit een verzoek tot meedelen van persoonsgegevens van derden (van een persoon, instelling, overheid…), dan mag je gerust zijn dat je Liberale Mutualiteit dit niet zomaar doet. Je Liberale Mutualiteit zal enkel het verzoek beantwoorden wanneer er een (i) wettelijke bepaling is, (ii) in de uitvoering van een overeenkomst, (iii) een machtiging van een sectoraal comité of (iv) wanneer we aan jou de (uitdrukkelijke) toestemming vragen.

  10.6 Geheimhoudingsplicht

  De Liberale Mutualiteit en al haar medewerkers, die bij het beoefenen van hun taken vertrouwelijke en delicate informatie ter kennis krijgen, zijn gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Met dergelijke informatie dienen ze dus zorgvuldig om te gegaan.

  De medewerkers zijn hiertoe in de eerste plaats wettelijk verplicht en in de tweede plaats gebonden door een geheimhoudingsverklaring die door je Liberale Mutualiteit wordt opgelegd omwille van ethische motieven.

  10.7 Doorgifte van gegevens binnen en/of buiten EEU

  Je gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

  • bepaald is in de verplichte verzekering
  • nodig is voor de uitvoering van maatregelen die getroffen moeten worden vooraleer het contract af te sluiten en op je verzoek
  • nodig is voor je levensbelang
  • in je belang nodig is om een contract af te sluiten met een derde of een met een derde afgesloten of nog te sluiten contract uit te voeren

  Of als je daar ontegensprekelijk mee ingestemd hebt.

 • 11. Contact of klacht

  11.1 Algemeen

  Je kan voor een vraag of opmerking altijd contact met ons opnemen:

  • Via een online contactformulier (van je regionale ziekenfonds)
  • Per e-mail (aan je regionale ziekenfonds)
  • Bellen naar het contactcenter (van je regionale zorgverzekeraar )
  • Afspraak te maken (met je regionaal ziekenfonds )
  • Ga gewoon langs bij je contactpunt (van je regionale mutualiteit )
  • Via een chatsessie. (indien deze functie beschikbaar is bij je regionaal ziekenfonds)

  Meer informatie over je regionaal ziekenfonds vindt je via contact.

  Of per brief naar de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel, België of je regionaal ziekenfonds (zie adressen in punt 4)

  11.2 Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

  Voor een vraag of opmerking rond de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, of nog de ‘Data Protection Officer’ (DPO) van je regionaal ziekenfonds of van de LLM contacteren.

  Dit kan zowel: Schriftelijk of per mail à zie contactgegevens in punt 4.

  11.3 Gegevensbeschermingsautoriteit

  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit, nu de Gegevensbeschermingsautoriteit ( voorheen: Privacycommissie) per mail op contact@apd-gba.be.

 • 12. Deze verklaring bijwerken

  De huidige verklaring kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen en toekomstige toevoegingen aan de verwerking van persoonsgegevens die in deze verklaring worden beschreven en die invloed op je hebben, worden vooraf aan je meegedeeld op onze website (bv. via pop-ups) en via onze gebruikelijke communicatiekanalen. Zorg er echter altijd voor dat je de laatste versie raadpleegt: 1 mei 2023.