Infosessie 'Bewindvoering en zorgvolmacht'

Mantelzorger met vrouw in een rolstoel aan het wandelen.
Mantelzorger met vrouw in een rolstoel aan het wandelen.

Korte samenvatting van het evenement

Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

Prijs

GRATIS

Bewindvoering en zorgvolmacht

Infosessie

Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren. Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kunt. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.

De infosessie wordt gegeven door Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM (een erkende mantelzorgvereniging).

Interesse? Schrijf je in bij LDC Maria-ter-Heldehove: 03/663 77 07 of ldc.mthh@brasschaat.be. Of aan de balie van het lokaal dienstencentrum.
 

Liever Thuis LM logo.