Medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel

Meer over dit document

Download hier het medisch voorschrift dat je moet (laten) invullen om een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel te krijgen bij de Vlaamse overheid.