Terugbetaling kraamzorg en doulabegeleiding

Pasgeboren baby op bed.
Geboorte & baby

Kraamzorg en doulabegeleiding

De eerste weken thuis na de geboorte vergen een hele aanpassing voor je gezin. Om alles vlot te laten verlopen kan je een kraamverzorgende of doula inschakelen. Je ontvangt een terugbetaling tot 150 euro.

Pasgeboren baby op bed.
 • Wat houdt de terugbetaling kraamzorg en doulabegeleiding in?

  • Je krijgt een terugbetaling van 5 euro per gepresteerd uur kraamzorg, met een maximum van 30 uur kraamzorg indien je baby is ingeschreven bij LM en indien beroep wordt gedaan op een door de overheid erkende dienst voor kraamzorg. 
  • De terugbetaling wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf een maand voor je vermoedelijke bevallingsdatum tot 12 weken na de geboorte bij thuisbevalling of poliklinische bevalling, of tot 12 weken na het ontslag van je pasgeboren kindje uit de ziekenhuis.
  • Krijg je een meerling? Dan worden het maximum aantal uren kraamzorg vermenigvuldigd met het aantal kinderen die geboren zijn.
  • Indien beroep wordt gedaan op een Doula, kom je ook in aanmerking voor een forfaitaire terugbetaling van maximaal 150 euro. 
  • De tussenkomsten kraamzorg en doulabegeleiding zijn combineerbaar maar mogen het maximum bedrag van 150 euro per pasgeborene niet overschrijden.
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • Je pasgeboren kindje is ingeschreven bij LM.
  • De kraamzorg wordt uitgevoerd door een erkende kraamzorgdienst.
  • De doulabegeleiding wordt uitgevoerd door een doula die erkend is door de Vlaamse Doulafederatie vzw.
  • De terugbetaling geldt enkel tot drie maanden na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis, per pasgeborene die lid is.
 • Wat moet je doen voor een terugbetaling?

  Bezorg je factuur van kraamzorg en/of doulabegeleiding aan een medewerker in een kantoor of per e-mail. 

 • Wat moet je nog weten over de terugbetaling?

  • De terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.
  • Krijg een overzicht van alle informatie die je moet weten als aanstaande ouder in onze brochure baby op komst.