Vroegtijdige zorgplanning

Heb je bepaalde wensen over je levenseinde, dan is het belangrijk die tijdig te bespreken met je omgeving. Zo krijgen zij de kans om er voor jou te zijn als je in een situatie terechtkomt waarin je wilsonbekwaam bent of niet meer kunt communiceren.

Het is niet evident om bepaalde keuzes te maken en ze te bespreken met anderen. De Dienst Maatschappelijk Werk van LM kan je hierbij helpen.

Palliatieve begeleiding

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt toegepast bij een ernstige aandoening die niet genezen kan worden. 

Man op bank in park

Samen kiezen voor een waardig levenseinde

Het bespreken van je keuze met naasten is niet altijd gemakkelijk. Deze brochure helpt je op weg.

Palliatieve zorg