Vroegtijdige zorgplanning

Als je wensen hebt over je levenseinde , is het belangrijk die tijdig te bespreken met je omgeving. Zo krijgen zij de kans om er voor jou te zijn als je in een situatie terechtkomt waarin je wilsonbekwaam bent of niet meer kunt communiceren.

Het is niet evident om bepaalde keuzes te maken en ze te bespreken met anderen. De Dienst Maatschappelijk Werk van LM kan je hierbij helpen.

Palliatieve begeleiding

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt toegepast bij een ernstige aandoening die niet genezen kan worden. Er zijn enkele zaken die je als mantelzorger kan ondernemen om iemand bij te kunnen staan in zijn/haar weg naar zijn/haar levenseinde.

Man op bank in park

Samen kiezen voor een waardig levenseinde

Brochure

Kwaliteit geven aan je levenseinde is belangrijk. Sterven maakt immers deel uit van het leven. De keuzes die je maakt over je levenseinde, zullen mee bepaald worden door jouw waardenpatroon, levensgeschiedenis of verwachtingen.  

Het bespreken van je keuze met naasten is niet altijd gemakkelijk. Deze brochure helpt je op weg.

Palliatieve zorg