Mag ik activiteiten uitvoeren?

Neen, je mag niet zomaar professionele activiteiten uitvoeren. Je hebt de toestemming nodig van de adviserend arts om betaalde activiteiten en niet-betaalde activiteiten (vrijwilligerswerk, klusjes…) uit te voeren. Doe dit via het formulier aangifte van gedeeltelijke werkhervatting voor werknemers of aangifte van gedeeltelijke werkhervatting voor zelfstandigen.

vrouw in rolstoel op strand

Mag ik op reis?

  • Ga je op reis naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland: breng de adviserend arts van je ziekenfonds op de hoogte 14 dagen voor je vertrek
  • Reis je naar een land buiten de EER en Zwitserland, dan heb je zijn expliciete toestemming nodig voor je vertrekt, anders loop je het risico dat je uitkering wordt stopgezet.

 

Dienstverlening van LM

  • Bij de Dienst Maatschappelijk Werk kun je terecht met vragen of problemen rond (langdurige) ziekte, handicap, sociale wetgeving, financiële steun, (thuis)zorgsituatie, ergotherapeutische begeleiding, hulpmiddelen, woningaanpassing,...
  • Bij de uitleendienst kun je medisch materiaal en thuishulpmiddelen huren.
man met krukken en brace aan knie zit in zetel duim omhoog