Pensioen

Pensioen 
Als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hoef je geen pensioenaanvraag meer te doen. Enkel als je met vervroegd pensioen gaat, moet je nog een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur.

Wat te doen? 
Als je met pensioen gaat, brengt de rijksdienst voor pensioenen je ziekenfonds hiervan automatisch op de hoogte. Je hoeft dus zelf niets te doen. Het kan zijn dat je situatie of je rechten veranderen door je pensioen. Je ziekenfonds neemt contact op met jou als dit het geval is.

gepensioneerd koppel neem selfie aan zee

Met pensioen?

Behoud je hospitalisatieverzekering zonder onderbreking aan een voordelig tarief!

Als je op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering wenst af te sluiten, lopen premies vaak hoog op. Anticipeer daarom tijdig en sluit een wachtpolis af bij Hospitaal-Plus Continuïteit

 

gepensioneerd koppel drink koffie

Lees ook…

  • Opname in het ziekenhuis

    Dit moet je weten over je ziekenhuisfactuur

  • Word lid van Vief

    Samen is het altijd gezelliger! Neem deel aan leuke activiteiten

  • Blijf bewegen!

    Sluit je aan bij een sportclub en ontvang een financiële sportprikkel