Werkhervatting: opnieuw aan de slag na ziekte of invaliditeit

Wil je na een periode van ziekte of invaliditeit weer aan de slag? Dan gelden er een aantal voorwaarden afhankelijk van jouw situatie.
  • Werknemer of werkloze en weer aan de slag na ziekte

  • Zelfstandige en weer aan de slag na ziekte

  • Werknemer of werkloze en weer aan de slag na invaliditeit

  • Zelfstandige en weer aan de slag na invaliditeit

Re-integratietraject

Je terugkeer naar de arbeidsmarkt kan vergemakkelijkt worden door het opstarten van een re-integratietraject. Het kan gaan om een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job of een herscholing of beroepsopleiding.

Man met aktentas, smartphone en koffie voor gebouw