Er bestaan twee types incontinentieforfaits:

1. Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

 • Voor wie?

  • De patiënt had gedurende 4 van de laatste 12 maanden recht op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’
  • De patiënt verblijft de laatste dag van deze 4 maanden niet in een verzorgingsinrichting waarvoor hij een tegemoetkoming ontvangt van de ziekteverzekering
  • De patiënt is in leven op de laatste dag van deze laatste 12 maanden
    
 • Hoeveel bedraagt het forfait?

  Het forfait bedraagt 532,37 euro (bedrag voor 2022). Je LM-ziekenfonds betaalt dit forfait jaarlijks uit. Het bedrag van het forfait wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Hoe aanvragen?

  Je thuisverpleegkundige dient de aanvraag voor een incontinentieforfait in bij je LM-ziekenfonds.

  Komt de thuisverpleegkundige niet aan huis en denk je toch recht te hebben op het forfait? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.
   

2. Het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn

Het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn, is een tegemoetkoming die je ontvangt als je een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) hebt.
 • Voor wie?

  • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
  • Je hebt geen recht op het incontinentieforfait gericht op personen met een sterke afhankelijkheid omdat je niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium
  • Je verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor je een tegemoetkoming krijgt van de ziekteverzekering (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum)
  • Je hebt nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen binnen de 12 maanden voor de aanvraag
    
 • Hoeveel bedraagt het forfait?

  Het forfait bedraagt 173,76 euro (bedrag voor 2022). Het ziekenfonds betaalt dit forfait jaarlijks uit.

 • Hoe aanvragen?

  • Download het aanvraagformulier incontinentieforfait en laat het invullen door je huisarts
  • Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van je LM-ziekenfonds
  • De adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet
  • Na drie jaar moet je een nieuwe aanvraag indienen om het forfait verder te ontvangen