Terugbetaling Mutas

Mutas geeft een onbeperkte dekking van je medische kosten, maar in sommige gevallen is het voorafgaand akkoord van Mutas nodig. Bezorg je facturen en betaalbewijzen aan je LM-kantoor.
 • Mutas-reisbijstand biedt je een onbeperkte dekking van je kosten voor dringende en onvoorziene medische hulp of repatriëring om medische redenen: 

  • Ambulante zorg: raadpleging bij een dokter of de aankoop van geneesmiddelen 
   • Als je EZVK niet wordt aanvaard betaal jij zelf de kosten. Mutas betaalt je nadien via je ziekenfonds terug. 
   • Jij betaalt een franchise van 25% van de factuur voor ambulante zorg meer dan 15 dagen voor of na een hospitalisatie, of als de ambulante zorg geen verband houdt met de hospitalisatie 
  • Ziekenhuisopname
   • Neem contact op met de Mutas-alarmcentrale binnen de 48u nadat je bent opgenomen in het ziekenhuis. Mutas regelt alle kosten die verbonden zijn aan je opname.
   • Mutas-reisbijstand is geldig in openbare en privéziekenhuizen.
   • Jij betaalt 50 euro franchise per ziekenhuisopname, met inbegrip van de ambulante zorg 2 weken voor en na de opname. 
   • Je betaalt geen bijkomende franchise voor ambulante zorg binnen de 15 dagen voor of na de hospitalisatie.
  • Dialysebehandeling en zuurstoftherapie 
   • Mutas organiseert jouw behandeling tijdens je vakantie, op voorwaarde dat de reis geen risico vormt voor je gezondheid. Neem tijdig contact op met de Mutas-alarmcentrale voor je vertrekt.
   • Maximaal 42 dagen per jaar
   • Jij betaalt een franchise van 50 euro per verblijf van maximaal 3 maanden nadat de eerste behandeling werd toegediend
  • Repatriëring om medische reden of bij overlijden: jij betaalt een franchise van 50 euro. 
  • Eerste telefonisch contact met de Mutas-alarmcentrale: terugbetaling tot 12 euro
  • vervangen/herstellen van een prothese/bril: dekking tot 375 euro 
   ! Voor een bril geldt dit alleen als er een terugbetaling is van de wettelijke ziekteverzekering
  • tandprothesen: dekking tot 100 euro
  • extra vervoers- en verblijfskosten: tot 1.100 euro op het geheel van extra vervoers- en verblijfkosten gemaakt door de zieke persoon en zijn begeleider. 
    
 • Je komt niet aanmerking voor Mutas-reisbijstand bij:

  • risicovolle sport- of vrijetijdsactiviteiten: bergbeklimmen, skiën buiten de piste of vechtsporten: bekijk de volledige lijst met uitgesloten sporten
  • medische zorg voor een bestaande aandoening
   Uitzondering: dialysepatiënten en zuurstofafhankelijke patiënten, op voorwaarde dat de reis geen risico vormt voor hun gezondheid
  • overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen
  • beoefening of voorbereiding van een sport waarvoor je betaald wordt
  • aankoop van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift
  • niet-dringende medische hulp die je kan uitstellen tot je terug thuis bent
  • repatriëring met het vliegtuig als je geen retourticket hebt
  • medische zorg voor moeder en baby als gevolg van je zwangerschap of bevalling na de 33ste week 
  • terugkeer naar huis door onvoorziene omstandigheden
  • naverzorging thuis
  • begrafeniskosten
  • je verblijft in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt.
   Uitzondering: Bij negatief reisadvies in het kader van de COVID-19-pandemie dekt Mutas je medische kosten, behalve in geval van een uitdrukkelijk en algemeen reisverbod vanuit België of een inreisverbod door het land van bestemming. 
  • kosten die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering
    
 • Om een terugbetaling te ontvangen, bezorg je bij thuiskomst aan je LM-kantoor: 

  • de originele factuur en jouw betaalbewijs
  • een kopie van je geneesmiddelenvoorschrift en je behandeling (bv. kine)

Terugbetaling aanvragen

Word je in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis of heb je dringend medische zorg nodig?

STAP 1: Contacteer de Mutas-alarmcentrale binnen de 48 uur.
Word je geopereerd? Verwittig de centrale vóór de operatie heeft plaatsgevonden.

STAP 2:  Bezorg bij terugkeer aan je ziekenfonds: 

 • de originele facturen en betaalbewijzen 
 • volledig ingevulde verklaring op eer
 • een kopie van het voorschrift voor geneesmiddelen en behandeling (bv. kine)
Check list reis vrouw zit op koffer