Terugbetaling Mutas

Mutas geeft dekking van je medische kosten in het buitenland, transportkosten en repatriëring tot maximum 10.000 euro, maar in sommige gevallen is het voorafgaand akkoord van Mutas nodig. Bezorg je facturen en betaalbewijzen aan je LM-kantoor.
 • Dekking van je medische kosten, transportkosten en repatriëring tot maximum 10.000 euro

  Mutas-reisbijstand biedt je dekking tot 10.000 euro van je kosten voor dringende en onvoorziene medische hulp, transportkosten of repatriëring om medische redenen: 

  • Ambulante zorg: raadpleging bij een dokter of de aankoop van geneesmiddelen 
   • Als je EZVK niet wordt aanvaard betaal jij zelf de kosten. Mutas betaalt je nadien via je ziekenfonds terug. 
   • Jij betaalt een franchise van 25% van de factuur voor ambulante zorg meer dan 15 dagen voor of na een hospitalisatie, of als de ambulante zorg geen verband houdt met de hospitalisatie 
  • Ziekenhuisopname
   • Neem contact op met de Mutas-alarmcentrale binnen de 48u nadat je bent opgenomen in het ziekenhuis. Mutas regelt alle kosten die verbonden zijn aan je opname.
   • Mutas-reisbijstand is geldig in openbare en privéziekenhuizen.
   • Jij betaalt 50 euro franchise per ziekenhuisopname, met inbegrip van de ambulante zorg 2 weken voor en na de opname. 
   • Je betaalt geen bijkomende franchise voor ambulante zorg binnen de 15 dagen voor of na de hospitalisatie.
  • Dialysebehandeling en zuurstoftherapie 
   • Mutas organiseert jouw behandeling tijdens je vakantie, op voorwaarde dat de reis geen risico vormt voor je gezondheid. Neem tijdig contact op met de Mutas-alarmcentrale voor je vertrekt.
   • Maximaal 42 dagen per jaar
   • Jij betaalt een franchise van 50 euro per verblijf van maximaal 3 maanden nadat de eerste behandeling werd toegediend
  • Repatriëring om medische reden of bij overlijden: jij betaalt een franchise van 50 euro. 
  • Eerste telefonisch contact met de Mutas-alarmcentrale: terugbetaling tot 12 euro
 • Voorafgaand akkoord van de Mutas-alarmcentrale is nodig voor:

  • vervangen/herstellen van een prothese/bril: dekking tot 375 euro 
   ! Voor een bril geldt dit alleen als er een terugbetaling is van de wettelijke ziekteverzekering
  • tandprothesen: dekking tot 100 euro
  • extra vervoers- en verblijfskosten: tot 1.100 euro op het geheel van extra vervoers- en verblijfkosten gemaakt door de zieke persoon en zijn begeleider. 
    
 • Geen terugbetaling in een aantal situaties

  Je komt niet aanmerking voor Mutas-reisbijstand bij:

  • risicovolle sport- of vrijetijdsactiviteiten: bergbeklimmen, skiën buiten de piste of vechtsporten: bekijk de volledige lijst met uitgesloten sporten
  • medische zorg voor een bestaande aandoening
   Uitzondering: dialysepatiënten en zuurstofafhankelijke patiënten, op voorwaarde dat de reis geen risico vormt voor hun gezondheid
  • overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen
  • beoefening of voorbereiding van een sport waarvoor je betaald wordt
  • aankoop van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift
  • niet-dringende medische hulp die je kan uitstellen tot je terug thuis bent
  • repatriëring met het vliegtuig als je geen retourticket hebt
  • medische zorg voor moeder en baby als gevolg van je zwangerschap of bevalling na de 33ste week 
  • terugkeer naar huis door onvoorziene omstandigheden
  • naverzorging thuis
  • begrafeniskosten
  • je verblijft in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt.
   Uitzondering: Bij negatief reisadvies in het kader van de COVID-19-pandemie dekt Mutas je medische kosten, behalve in geval van een uitdrukkelijk en algemeen reisverbod vanuit België of een inreisverbod door het land van bestemming. 
  • kosten die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering
    
 • Vraag je factuur en betaalbewijs

  Om een terugbetaling te ontvangen, bezorg je bij thuiskomst aan je LM-kantoor: 

  • de originele factuur en jouw betaalbewijs
  • een kopie van je geneesmiddelenvoorschrift en je behandeling (bv. kine)

Terugbetaling aanvragen

Word je in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis of heb je dringend medische zorg nodig?

STAP 1: Contacteer de Mutas-alarmcentrale binnen de 48 uur.
Word je geopereerd? Verwittig de centrale vóór de operatie heeft plaatsgevonden.

STAP 2:  Bezorg bij terugkeer aan je ziekenfonds: 

 • de originele facturen en betaalbewijzen 
 • volledig ingevulde verklaring op eer
 • een kopie van het voorschrift voor geneesmiddelen en behandeling (bv. kine)
Check list reis vrouw zit op koffer