Terugbetaling psychologische begeleiding kinderen en jongeren

Kinderpsycholoog praat met jong meisje tijdens therapie
Kinderen & jongeren
Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Heeft je kind nood aan psychologische hulp? Dan krijg je een terugbetaling tot 120 euro voor sessies psychotherapie en/of een cursus mindfulness.

Kinderpsycholoog praat met jong meisje tijdens therapie
 • Wat houdt de terugbetaling psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren in?

  • Je ontvangt 20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120 euro per kalenderjaar. 
  • Je krijgt maximum 120 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.
  • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.
  • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.
 • Voorwaarden

  • De terugbetaling geven we aan elke kind en elke jongere waarvoor je het groeipakket krijgt.
  • Je krijgt de terugbetaling indien je kind werd doorverwezen door een arts, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGG) of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie www.compsy.be.
  • De gediplomeerd psycholoog heeft een psychologenvisum.
  • De psychotherapeut staat op de lijst van erkende psychotherapeuten: 

  ●    Voor psychologische begeleiding voor volwassenen zijn er andere voorwaarden.

 • Wat moet je doen?

  • Je bezorgt ons de factuur met de identificatiegegevens van de therapeut of psycholoog. Of je laat de therapeut of psycholoog het LM-formulier aanvraag psychologische begeleiding invullen en je bezorgt het ons terug.
  • De datum en kostprijs moeten steeds vermeld worden.
 • Wat moet je nog weten over de terugbetaling psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren?

  Je kan nooit meer terugkrijgen dan je voor de sessies zelf hebt betaald.

Download het aanvraagdocument

Selecteer je ziekenfonds.
Controleer bij twijfel de DRIE CIJFERS in de rechterbovenhoek van je blauwe klever.