Terugbetaling psychologische begeleiding voor volwassenen

Man in therapie bij psychologe
Man
Psychologische begeleiding
Vrouw
Ziekten

Psychologische begeleiding voor volwassenen

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychologische problemen. Als naaste probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en is er ook nood aan professionele psychologische ondersteuning. Om deze hulp toegankelijker te maken krijg je een tussenkomst in de kostprijs.

 

Man in therapie bij psychologe
 • Wat houdt de terugbetaling psychologische begeleiding in? 

  • Je krijgt een terugbetaling van 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.
  • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.
 • Wat zijn de voorwaarden ?

  • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissieen/of beschikt over een psychologenvisum.
  • De sessies worden begeleid door een gediplomeerd psycholoog of een psychotherapeut die erkend is door de landsbond van LM

   

 • Wat moet je doen? 

  Bezorg het ingevulde formulier waarop de prestaties vermeld zijn aan je kantoorbediende of overhandig je factuur met de identificatiegegevens van de verstrekker, datum en kostprijs.

 • Wat moet je nog weten?

  • Sinds enkele jaren is er een beperkte terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering voorzien voor kortdurende psychologische behandeling van volwassenen bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. 
  • Voor psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren gelden andere voorwaarden.

   

Bezorg ons het ingevulde aanvraagdocument.