Terugbetaling psychologische begeleiding voor volwassenen

Man in therapie bij psychologe
Man
Psychologische begeleiding
Vrouw
Ziekten

Psychologische begeleiding voor volwassenen

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychologische problemen. Als naaste probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en is er ook nood aan professionele psychologische ondersteuning. Om deze hulp toegankelijker te maken krijg je een jaarlijkse tussenkomst in de kostprijs tot 160 euro.

 

Man in therapie bij psychologe
 • Wat houdt de terugbetaling psychologische begeleiding in? 

  • Je krijgt een terugbetaling van 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.
  • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding al dan niet in groepsverband en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 160 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.
 • Wat zijn de voorwaarden ?

  • Je bent in regel met de betaling van de bijdragen voor aanvullende diensten.
  • De tussenkomst wordt enkel verleend voor activiteiten georganiseerd door een in België of in één van haar buurlanden (Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland) gevestigde erkende psycholoog, een psychotherapeut aangesloten bij een beroepsvereniging of een orthopedagoog.
  • Sessies waarvoor een terugbetaling is voorzien in de verplichte ziekteverzekering komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

   

 • Wat moet je doen? 

  Bezorg het ingevulde formulier waarop de prestaties vermeld zijn aan je kantoorbediende of overhandig je factuur met de identificatiegegevens van de verstrekker, datum en kostprijs.

 • Wat moet je nog weten?

   

Bezorg ons het ingevulde aanvraagdocument.