Terugbetaling speelpleinwerking en sportvakanties

Meisjes op speelplein maken veel plezier
Kinderen & jongeren
Sport & beweging

Terugbetaling speelpleinwerking en sportvakanties

Neemt je kind tijdens de schoolvakanties deel aan een speelpleinwerking of sportvakantie (zonder overnachting)? Dan krijg je tot 100 euro per kalenderjaar. De tussenkomst is 5 euro per dag voor maximaal 20 dagen. 

Kind klauwert op klimmuur tijdens jongerenkamp zomervakantie
 • Wat houdt de terugbetaling speelpleinwerking en sportvakanties in?

  • Je krijgt een terugbetaling van 5 euro per dag voor een maximum van 20 dagen per jaar.
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • De vakantie is zonder overnachting. 
  • Jouw kind is tussen 2 en 18 jaar. 
  • De speelpleinwerking of sportvakanties vinden tijdens de schoolvakanties plaats.
  • Naast sportvakanties komen ook taal-, studie-, muziek-, en themavakanties in externaatsverband in aanmerking voor de tussenkomst.
  • Geldig voor jeugdvakanties en speelpleinwerking vanaf 2022. Voor 2021 kunnen andere terugbetalingen van toepassing zijn.
 • Wat moet je doen?

  • Download het aanvraagformulier.
  • Laat het formulier invullen door de organisator van de vakantie of de speelpleinwerking.
  • Bezorg het ingevulde formulier aan terug LM.
  • Het bedrag wordt op je bankrekening gestort.

Bezorg ons het ingevulde aanvraagdocument.