Overlijden

Het verlies van iemand die je dierbaar is, is heel pijnlijk. Ondanks die pijn staat je toch een hoop papierwerk te wachten. 

Man legt bloemen neer bij overlijden

Wat te doen?

Breng je LM-kantoor op de hoogte van het overlijden: bezorg ons een uittreksel uit (of een kopie van) de overlijdensakte van de overledene. LM voert de nodige aanpassingen door met betrekking tot de ziekteverzekering.

Wanneer we via een familielid of de kruispuntbank op de hoogte gebracht worden van een overlijden, sluiten we het dossier van de overledene af.  Wanneer er nog prestaties (terugbetalingen geneeskundige zorgen, maximumfactuur, bijdragen en premies, schadedossiers, ...) uitbetaald moeten worden, dan kan dat bedrag op de rekening van een erfgenaam gestort worden. Daarvoor hebben we een ingevuld formulier nodig en, indien de erfgenaam niet de echtgenoot of echtgenote is, ook een attest erfrecht of erfopvolging. Ga langs bij een LM-kantoor voor meer informatie en de nodige formulieren.

Je ziekenfonds is uiteraard niet de enige instantie die je op de hoogte moet brengen. Voor een handig overzicht van praktische regelingen, kun je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Palliatief verlof

De mogelijkheid bestaat om loopbaanonderbreking te nemen zodat je kunt zorgen voor een terminaal ziek familielid.

Vrouw met hand van zieke

Lees ook...

 • Erkenning voor mantelzorgers

  Laat je erkennen als mantelzorger en ga na of je gemeente voorziet in een mantelzorgpremie.

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

  Financiële steun voor ouderen met ernstige gezondheidsproblemen

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

  Financiële steun voor zwaar zorgbehoevenden

 • Waardig levenseinde

  LEIF streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.