Overlijden

Het verlies van iemand die je dierbaar is, is heel pijnlijk. Ondanks die pijn staat je toch een hoop papierwerk te wachten. 

Man legt bloemen neer bij overlijden

Wat te doen?

 1. Breng je LM-kantoor op de hoogte van het overlijden
 2. Bezorg LM een uittreksel uit de overlijdensakte (of een kopie) van de overledene
 3. LM voert de nodige aanpassingen door met betrekking tot de ziekteverzekering

Palliatief verlof

De mogelijkheid bestaat om loopbaanonderbreking te nemen zodat je kunt zorgen voor een terminaal ziek familielid.

Vrouw met hand van zieke

Lees ook...

 • Erkenning voor mantelzorgers

  Laat je erkennen als mantelzorger en ga na of je gemeente voorziet in een mantelzorgpremie.

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

  Financiële steun voor ouderen met ernstige gezondheidsproblemen

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

  Financiële steun voor zwaar zorgbehoevenden

 • Waardig levenseinde

  LEIF streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.