Zorgtraject voor patiënten met een Long-COVID-19 aandoening

Nu de coronacrisis steeds meer op de achtergrond lijkt te sluimeren, blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor mensen met een Long-COVID-19 aandoening waarvan we ondertussen weten dat dit impact heeft op iemands mentale en fysieke welzijn. Om in te spelen op deze nieuwe realiteit, werd een nieuw zorgtraject in het leven geroepen.

Man houdt mondmasker vast en snakt naar adem
 • Wat is Long-COVID-19?

  Long-COVID-19 komt voor bij mensen met een voorgeschiedenis van een waarschijnlijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Het gaat dan over mensen die meestal drie maanden vanaf het begin van hun COVID-19 symptomen, minstens twee maanden aanhoudende klachten ondervinden en waarvan ze niet verklaard kunnen worden door een andere diagnose.

 • Wat zijn de symptomen van Long-COVID-19?

  De meest voorkomende symptomen van Long-COVID-19 zijn:

  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • pijn of druk op de borst
  • spierpijn
  • hoofdpijn
  • hartkloppingen
  • verlies van smaak en/of geur
  • geheugen- en concentratieproblemen (ook wel ‘hersenmist’ genoemd)
  • angst en depressie.

  De symptomen kunnen veranderen in tijd of terugkomen na verloop van tijd. Bovendien kunnen die symptomen nieuw opgetreden zijn na het initieel herstel van een acute COVID-19-episode, of aanhouden na die initiële episode. Al deze symptomen hebben over het algemeen een impact op het dagelijks leven van de persoon in kwestie.

 • Wie kan een beroep doen op dit zorgtraject?

  Ben jij iemand die aanhoudende symptomen heeft na het doormaken van een COVID-19-infectie?  Dan dien je je huisarts te contacteren voor het vaststellen van een eventuele diagnose Long-COVID-19. Na diagnose Long-COVID-19 bepaalt je huisarts in samenspraak met jou aan welke zorgverleners je nood hebt.

 • Hoe zit dit nieuwe zorgtraject in elkaar?

  Van zodra je huisarts de startcode van het zorgtraject heeft geattesteerd, wordt dit opgestart gedurende 6 maanden. Er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld in functie van jouw gepersonaliseerde doelstellingen. Je huisarts kan je doorverwijzen naar één of meerdere zorgverstrekkers, afhankelijk van je nood aan een bepaald type zorg.

  Het zorgtraject wordt regelmatig geëvalueerd en kan waar nodig op basis van een overlegmoment tussen jou en de betrokken zorgverleners worden bijgestuurd. Het zorgtraject kan ook eenmalig verlengd worden met 6 maanden indien er nood is aan een langere behandeling.

  Binnen het zorgtraject zijn er twee behandeltypes:

  • Monodisciplinaire behandeling: je hebt nood aan slechts één zorgverlener: een kinesitherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, neuropsycholoog of ergotherapeut.
  • Multidisciplinaire behandeling: je hebt nood aan meer dan één zorgverlener (naast de huisarts): kinesitherapeut, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, diëtist en/of ergotherapeut.

  Het is ook mogelijk dat je, als je een monodisciplinaire behandeling gestart bent binnen het  zorgtraject, overschakelt naar een multidisciplinaire behandeling.

  Binnen het team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld. Dit kan je huisarts of een andere zorgverlener zijn.

 • Wat is de rol van de zorgcoördinator?

  De zorgcoördinator binnen dit zorgtraject is verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en aanpassing van het behandelplan. Hij of zij zal luisteren naar je wensen en persoonlijke doelstellingen en is verantwoordelijk voor een vlotte informatiedoorstroom van alle zorgverleners naar jou als patiënt. De taken van de zorgcoördinator kunnen nadien gedelegeerd worden.

 • Tegemoetkoming

  Wanneer je 12 weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of 12 weken na een positieve test voor COVID-19 nog steeds last hebt van die symptomen gelinkt aan COVID-19 met zichtbare impact op je dagelijkse leven, dan wordt een tegemoetkoming voorzien.

  Binnen dit zorgtraject hoef je als patiënt zelf niets te betalen, er kan  geen remgeld of supplement aangerekend worden, met uitzondering van kinesitherapie (behalve bij verlenging buiten 18 sessies binnen de nomenclatuur) en psychologen binnen de overeenkomst van het Verzekeringscomité met de een netwerk geestelijke gezondheid.