Webinar 'Terug aan het werk na NAH'

Professor Oostra
Professor Oostra

Korte samenvatting van het evenement

Op dinsdag 18 april om 19.30 uur vertelt prof. Kristine Oostra via een webinar meer over het thema terug aan het werk na NAH. NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Het slaat op aandoeningen aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte, denk bijvoorbeeld aan een beroerte, een verkeersongeluk, een ernstige epilepsieaanval, zuurstoftekort na een hartstilstand, …

Prijs

GRATIS

Tijdens dit webinar gaat prof. dr. Oostra in op de gebruikte test- en trainingsprotocols bij een arbeidsgerichte revalidatie na een beroerte. Ongeveer 20% van de patiënten die een beroerte doormaken zijn jonger dan 65 jaar en nog beroepsactief. Deze groep is de laatste decennia bovendien met een kwart gestegen. Dit heeft de nood aan arbeidsgerichte revalidatie, gericht op sociale re-integratie en werkhervatting, sterk verhoogd. Terugkeer naar werk is immers een belangrijke doelstelling voor de patiënt en draagt bij tot zijn financiële en sociale status en algemeen welbevinden. Omwille van de fysieke en cognitieve restletsels na een hersenletsel is deze terugkeer naar het werk echter niet vanzelfsprekend. Een grondige oppuntstelling van de fysieke en cognitieve restproblematiek en het uittesten en trainen van arbeidsvaardigheden is cruciaal voor een succesvolle terugkeer naar het werk.

Professor Oostra

Prof. Kristine Oostra zal jullie in begrijpelijke mensentaal doorheen dit webinar begeleiden. Ze maakt ook tijd vrij om jullie vragen te beantwoorden. Ook krijgen jullie het persoonlijke verhaal van beenhouwersvrouw Laure De Clercq (27) die op haar eerste werkdag na een welverdiende vakantie een herseninfarct krijgt. Laure neemt jullie kort even mee doorheen haar traject en haar revalidatie. Kortom een webinar met wetenschappelijk onderbouwde informatie, doorspekt met een persoonlijk verhaal.

In samenwerking met onze partners : Liever Thuis LM, LM onbegrensd, Sig vzw, Hersenletsel liga, DMW en Eerstelijnszone Amalo.

Partners webinar NAH LM Plus