Facturatieadres

Informatie voor huisartsen

Eén enkel facturatieadres voor alle Liberale Mutualiteiten:

LM
Dienst SDB
Livornostraat 25
1050 Brussel

Alle getuigschriften voor verstrekte hulp alsook de overzichten inzake de derdebetaler moeten voortaan samen in één omslag. Het is dus niet langer nodig om een verschillende omslag samen te stellen voor elk van de 5 Liberale Mutualiteiten (403, 407, 409, 414-418, 417).

403 LM MUTPLUS.be
407 LM Oost-Vlaanderen
409 ML Hainaut-Namur
414-418 ML Liège-Luxembourg
417 LM Plus

Stetoscoop met wazige achtergrond