Kraamgeld, kinderbijslag en extra toelage

Bij de geboorte van je kind heb je recht op kraamgeld, kinderbijslag en eventueel een extra toelage. Sinds 1 januari 2019 past elke regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag toe. Kies jouw regio.