Oeps, je ledenbijdrage vergeten te betalen?

Ontging onze betaalherinnering je tijdens de drukke feestdagen, of vielen er heel wat eindejaarsafrekeningen nog last minute in je brievenbus waardoor je even het overzicht verloor? Begrijpelijk. Betaal alsnog je ledenbijdrage, misschien is het nog niet te laat. 

Betaal(de) je je ledenbijdrage gedurende 24 maanden niet, dan wordt je aansluiting voor onze aanvullende voordelen en diensten stopgezet. Ook je eventuele aansluiting bij onze andere verzekeringen wordt stopgezet, ook al betaalde je wél je premies.

Wanneer je opnieuw wenst aan te sluiten voor de aanvullende voordelen en diensten doorloop je een wachttijd van 24 maanden alvorens je terug van onze voordelen en diensten kan genieten. Meteen na je heraansluiting kun je je opnieuw aansluiten voor onze andere verzekeringen.

In onderstaande situaties wordt die wachttijd echter wel ingekort:

  • Je geniet een leefloon
  • Je krijgt steun door het OCMW
  • Je geniet de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
  • Je geniet het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) of je bent rechthebbende met behoud van rentebijslag
  • Je geniet van een inkomensvervangende tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een handicap
  • Je krijgt budgetbegeleiding of er is sprake van budgetbeheer bij het OCMW
  • Je geniet een werkloosheidsuitkering
  • Je geniet een ziekte-uitkering
  • Je zit in een collectieve schuldenregeling (CSR)
  • Er is sprake van een faillissement

Als je denkt dat je je in één van deze situaties bevindt, neem dan voor meer informatie contact op met je ziekenfonds, we helpen je graag verder.

Vermijd dat je één van onze interessante aanvullende voordelen en diensten zoals een aantrekkelijk zwangerschaps- en geboortepakket, terugbetaling voor bril of lenzen, orthodontie en zoveel meer misloopt. Breng je betaling vandaag nog in orde.