Nuttige links rond preventie

 • www.gezondleven.be
  Dit is de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven, waar je informatie vindt over allerlei thema's zoals voeding en beweging, tabak, borstkanker en vaccinaties. 
 • www.vbvd.be
  Dit is de website van de Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten. Hier vind je onder andere informatie over de taken en de tarieven van een diëtist. 
 • www.gezondzwangerworden.be
  Dit is een website die koppels met een kinderwens informeert over gezond zwanger worden en zijn.
  De website werd gemaakt door de Universiteit Gent en de Katholieke Hogeschool VIVES. ​
 • www.aangeborenaandoeningen.be​
  Op deze website vind je meer informatie over het bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen dat door de Vlaamse overheid wordt georganiseerd om 12 ziektes op te sporen bij pasgeboren baby's.
 • www.kindengezin.be
  Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid.
  Op deze website vind je informatie rond zwangerschap, baby, peuter en kleuter. 
 • www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/influenza​
  Op deze website vind je meer informatie over seizoensgriep, vogelgriep, griep A/H1N1 en grieppandemie. 
 • www.laatjevaccineren.be
  Deze website van het Departement Zorg geeft je meer informatie over vaccineren.
 • www.itg.be
  Op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde kan je reisinformatie per regio of land van bestemming vinden. 
 • www.tandarts.be
  Deze website is de publieke informatieve site van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. 
 • www​.lne.be/gehoorschade
  Ontdek op deze website hoeveel risico op gehoorschade jij loopt. 
 • www.besafe.be
  Dit is de website van de Federale overheid, waar je informatie rond veiligheid en preventie kan vinden. 
 • www.gezondheidenmilieu.be
  Op deze website vind je meer informatie over CO en CO-vergiftiging. 
 • www.valpreventie.be
  Dit is de website van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Op deze website vind je algemene informatie over vallen, informatie voor welzijns- en gezondheidszorgwerkers en Boebs (Blijf Op Eigen Benen Staan).
  Omgevings- en gedragsfactoren kunnen het risico op vallen vergroten. Met behulp van de checklist kan je nagaan hoe veilig jouw huis is en waar verbeteringen mogelijk zijn. 
 • www.veiligindezon.be
  Op deze website kan je leren hoe verstandig om te gaan met de zon. 
 • www.euromelanoma.be
  Euromelanoma, een groepering van dermatologen, speelt een belangrijke rol bij de opsporing van verdachte huidvlekjes. Hun missie is het 'leren zien', d.w.z. het herkennen van huidvlekken die een gevaar voor de gezondheid betekenen. Op de website kan je leren hoe verstandig om te gaan met de zon en hoe snel te reageren als op de huid een kankervlekje ontstaat. 
 • www.brandwonden.be
  Hier vind je meer informatie om brandwonden te voorkomen.
 • www.sensoa.be
  Dit is de website van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Dit expertisecentrum wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen bevorderen, binnen een internationaal perspectief. 
 • www.tabakstop.be
  De Tabak Stop Lijn zorgt voor een begeleiding op maat waardoor de kansen op succes stijgen. Daarnaast bieden zij een antwoord op al je vragen over roken, gewenning en hulp bij het stopppen. De Tabak Stop Lijn kan je bereiken op het gratis nummer 0800 111 00 of advies@tabakstop.be
 • www.vrgt.be
  Dit is de website van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), waar je informatie over tuberculose en tabakspreventie vindt. 
 • www.vad.be
  Dit is de website van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw. Hier vind je meer informatie over alcohol en andere drugs. 
 • www.druglijn.be
  De Druglijn is de publieksservice van VAD. Op deze website kan je nagaan hoe het momenteel gesteld is met je gebruik. 
 • www.alcoholhulp.be
  Op deze website kan je terecht voor informatie, online zelfhulp en online begeleiding. 
 • www.cannabishulp.be
  Op deze website kan je terecht voor informatie, online zelfhulp en online begeleiding. 
 • www.allesoverkanker.be
  Deze website is een initiatief van Kom op tegen Kanker. Het is een neutrale kankerinformatiesite die alle mogelijke informatie over kanker bundelt, net als praktische informatie over waar kankerpatiënten terechtkunnen. 
 • www.eetexpert.be
  Op deze website vind je informatie over eet- en gewichtsproblemen. 
 • www.cardiologischeliga.be
  Dit is de website van de Belgische Cardiologische Liga, waar je informatie over preventie, leven met en ziekten vindt. 
 • www.diabetes.be
  Dit is de website van de Diabetes Liga en bevat alle informatie die je moet weten over diabetes. 
 • www.zoetzwanger.be
  Deze website biedt uitgebreide informatie over het project Zoet Zwanger en over zwangerschapsdiabetes. 
 • www.bevolkingsonderzoek.be
  Op deze website vind je meer informatie over de bevolkingsonderzoeken die door de Vlaamse overheid of andere organisaties georganiseerd worden. 
 • www.gezondheidenwetenschap.be
  Deze website bevat toegankelijke informatie voor patiënten en geeft commentaar en duiding bij gezondheidsberichten in de media.
 • www.geluksdriehoek.be
  Wil je werk maken van je geluk? De geluksdriehoek van Gezond Leven helpt je met tools en inzichten om je gelukkig(er) te voelen. Je vindt er paktische tips, filmpjes, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen over verschillende geluksgerelateerde thema’s.  
 • www.tele-onthaal.be
  Bij Tele-Onthaal kan iedereen online op vaste tijdstippen terecht voor een gesprek wanneer het op een bepaald moment moeilijk gaat in het leven. Anonimiteit en vertrouwelijkheid staan voorop. Kijk op de Tele-Onthaal-website voor de precieze dagen en uren waarop je kunt chatten.
 • www.caw.be
  Dit is de website van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). CAW's bieden hulp bij al je welzijnsvragen
 • www.zelfmoord1813.be
  Dringend nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij Zelfmoordlijn1813. Het is een gratis telefonische hulpdienst die iedereen de mogelijkheid biedt om vrijuit en in volle vertrouwen te praten over moeilijkheden en zelfdodingsgedachten. Ook als je iemand kent die aan zelfdoding denkt, kan je bij de Zelfmoordlijn terecht. Bel naar het nummer 1813 of chat met een medewerker tussen 18u30 en 22u. 
 • www.awel.be
  Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Je kunt ze gratis en anoniem contacteren via het nummer 102, e-mail, chat of forum. Raadpleeg de website voor de precieze dagen en uren.