Uitsluitingsprocedure

Oeps, je ledenbijdrage vergeten te betalen?

Vermijd dat je één van onze interessante aanvullende voordelen en diensten misloopt. Kom niet voor verrassingen te staan wanneer je een beroep wenst te doen op één van onze hospitalisatieverzekeringen bij opname in het ziekenhuis of vermijd een dure factuur dankzij onze tandzorgverzekering bij een tandartsbezoek. Betaal je ledenbijdrage op tijd.

iemand doet een online betaling
 • Waarom betaal ik een ledenbijdrage?

  Door je ledenbijdrage te betalen, geniet je van ons uitgebreid LM-pakket aan (aanvullende) voordelen en diensten, zoals een tussenkomst voor bril of lenzen, een sportprikkel of terugbetaling voor psychologische begeleiding. Bovendien kan je hierdoor ook intekenen op bijkomende verzekeringen zoals onze hospitalisatieverzekeringen en onze tandzorgverzekering Denta Plus.

  De bijdrage dient niet om ziektekosten en uitkeringen vanuit de verplichte ziekteverzekering terug te betalen (bv. doktersbriefjes, uitkering arbeidsongeschiktheid, uitkering moederschapsrust,…).

  Je mag je ledenbijdrage bij LM niet verwarren met andere bijdragen, zoals die voor de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming of de premie voor één van onze bijkomende verzekeringen.

 • Wat gebeurt er als je je ledenbijdrage niet (tijdig) betaald?

  Betaal(de) je je ledenbijdrage gedurende 24 maanden niet, dan wordt je aansluiting voor onze aanvullende voordelen en diensten stopgezet. Ook je eventuele aansluiting bij onze andere verzekeringen wordt stopgezet, ook al betaalde je hiervoor wél je premies.

 • Terug in orde?

  Wanneer je opnieuw wenst aan te sluiten voor de aanvullende voordelen en diensten nadat je gedurende 24 maanden je ledenbijdrage niet betaalde, doorloop je een wachttijd van 24 maanden alvorens je terug van onze voordelen en diensten kan genieten. Meteen na je heraansluiting kun je je opnieuw aansluiten voor onze andere verzekeringen.

  Opgelet: je dient gedurende de hele wachttijd ook in orde te blijven met je ledenbijdrage. Concreet betekent dit dat je tijdens de 24 maanden wachttijd ook 24 maandbijdragen betaalt. Bij afwijking geldt dezelfde redenering op basis van het aantal maanden van de te doorlopen wachttijd.

 • Moet ik altijd een wachttijd van 24 maanden doorlopen?

  Ja. In sommige (uitzonderlijke) gevallen wordt je wachttijd wél ingekort tot 6 maanden:

  • Je geniet een leefloon
  • Je krijgt steun door het OCMW
  • Je geniet de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
  • Je geniet het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) of je bent rechthebbende met behoud van rentebijslag
  • Je geniet van een inkomensvervangende tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een handicap
  • Je krijgt budgetbegeleiding of er is sprake van budgetbeheer bij het OCMW
  • Je geniet een werkloosheidsuitkering
  • Je geniet een ziekte-uitkering
  • Je zit in een collectieve schuldenregeling (CSR)
  • Er is sprake van een faillissement

  Als je denkt dat je je in één van deze situaties bevindt, neem dan contact op met je ziekenfonds voor meer informatie, we helpen je graag verder.

 • Ik ben recent van ziekenfonds veranderd en ik ben opnieuw in orde met mijn ledenbijdrage, wat gebeurt er met mijn wachttijd?

  Als je niet in orde was met je ledenbijdrage bij je vorige ziekenfonds gedurende een periode van 24 maanden of langer, blijft de wachttijd van 24 maanden geldig. Je hebt dus geen recht op een terugbetaling van aanvullende voordelen en diensten bij je nieuwe ziekenfonds totdat de wachtperiode voorbij is.

  Je dient, naast je ledenbijdrage bij je nieuwe ziekenfonds, ook je achterstallige bijdrage bij je vorige ziekenfonds in orde te brengen om de wachtperiode van 24 maanden te kunnen doorlopen en opnieuw recht te krijgen op een terugbetaling van aanvullende voordelen en diensten bij je nieuwe ziekenfonds.

  Je kan je wel opnieuw aansluiten bij onze aanvullende verzekeringen.

 • Wanneer begint de wachttijd te lopen?

  Het begin van de wachttijd is vanaf de 1ste dag van de maand waarin je je ledenbijdrage opnieuw betaalde.

Zit je nog met vragen of wil je je ledenbijdrage opnieuw in orde brengen? 

Neem dan contact op met je ziekenfonds.