Veelgestelde vragen - Arbeidsongeschikt

 • Wat als ik mijn getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid te laat aan mijn ziekenfonds bezorg?

  Als je het getuigschrift te laat aan je ziekenfonds bezorgt, verlies je 10% van je uitkering vanaf de eerste dag van uitbetaling door je ziekenfonds tot en met de dag van effectieve aangifte.

 • Wat als ik gehospitaliseerd ben en mijn aangifte voor arbeidsongeschiktheid niet tijdig kan dienen?

  Ben je gehospitaliseerd als de termijn voor indienen van je getuigschrift verstrijkt, dien het dan zo snel mogelijk in nadat je uit het ziekenhuis ontslagen bent.

 • Wat als mijn aanvraag tot arbeidsongeschiktheid geweigerd wordt?

  Als de adviserend arts van je ziekenfonds je aanvraagt weigert, brengt je ziekenfonds je hiervan schriftelijk op de hoogte. Je kunt tot 3 maanden na de beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

  • Je bent werknemer: Je kan een voorlopige werkloosheidsuitkering wegens medische overmacht aanvragen. Neem contact op met je werkloosheidsinstelling.
  • Je bent zelfstandige: Neem contact op met het sociaal verzekeringsfonds.
    
 • Ik ben vastbenoemd ambtenaar en ik word arbeidsongeschikt, wat nu?

  Voor vastbenoemde ambtenaren gelden andere regels dan voor werknemers, zelfstandigen en werklozen. Vraag na bij uw werkgever.

 • Mijn arbeidsovereenkomst loopt af terwijl ik al arbeidsongeschikt bent. Heeft dit een invloed op mijn uitkering?

  Neen. Je uitkering wordt berekend op basis van het loon bij het begin van je arbeidsongeschiktheid.

  ! Tijdens de periode dat je een ontslagvergoeding krijgt, ontvang je geen uitkering. Voorbeeld: als je drie maanden loon krijgt als ontslagvergoeding, wordt je uitkering drie maanden niet uitbetaald. Daarna ontvang je opnieuw je uitkering.
   

 • Kan ik mijn uitkering combineren met andere uitkeringen?

  In het algemeen kan je je uitkering niet combineren met andere inkomsten, zoals een werkloosheidsuitkering of een beroepsinkomen. In een aantal gevallen wordt hier een uitzondering op gemaakt, zoals bij een ongeval van gemeen recht, een arbeidsongeval of een beroepsziekte, een overlevingspensioen of toegelaten deeltijdse werkzaamheden. 
  Meer info: neem contact op met je LM-kantoor.  
   

 • Wat als ik het werk wil hervatten?

  Wil je na een periode van ziekte of invaliditeit weer aan de slag? Dan gelden er een aantal voorwaarden gebonden aan jouw situatie.