Dringend ziekenvervoer

ambulance
EHBO
Ziekenhuis

Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst 112, de mug of een helikopter zijn wettelijk bepaald.

ambulance
 • Wat is het tarief voor de Dienst 112?

  • Voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep betaal je 67,53 euro.
  • De afgelegde afstand speelt geen rol. 
  • Je ontvang hiervoor geen terugbetaling meer.
  • Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. 
  • Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 
    
 • Wat is het tarief voor de mug?

  • Wanneer je gezondheidstoestand levensbedreigend is, komt er een urgentiearts, een verpleegkundige intensieve zorg en een verpleegkundige spoedgevallenzorg mee op vraag van de dienst 112. 
  • Voor het uitsturen van de mug (Mobiele Urgentie Groep) mogen er geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. 
  • De prestaties van de urgentiearts zullen wel op je ziekenhuisfactuur aangerekend worden.
  • Het aangerekende bedrag voor de urgentiearts wordt volledig vergoed door je ziekenfonds. 
  • Er mogen wel technische prestaties aangerekend worden. Deze kunnen ten laste zijn jou of je ziekenfonds. Dit is per prestatie wettelijk bepaald.
    
 • Wat is het tarief voor een helikopter?

  • Wanneer je met een helikopter vervoerd wordt door de dienst 112, dan bedraagt de factuur 68,34 euro voor de eerste 10 kilometer.  
  • Vanaf de 11de kilometer betaal je 6,82 euro per kilometer.
  • Vanaf de 21ste kilometer betaal je 5,22 euro per kilometer.
  • De afstand wordt berekend volgens de kilometers die zouden zijn afgelegd op de openbare weg. 
  • Wanneer het gebruik van een automatische defibrillator nodig is, wordt hiervoor 64,86 euro aangerekend.
  • Je ziekenfonds betaalt hiervan de helft terug na ontvangst van de factuur.