LM MUTPLUS.be - Gezondheidscampagne

Kinderen snijden fruit en groenten
LM MUTPLUS.be
Kinderen & jongeren

Leerplichtige kinderen die een bijdrage leveren aan de school voor fruit, groenten en/of melk in het kader van een gezondheidscampagne, of van wie ouders zelf instaan voor de aankoop hiervan in schoolverband verlenen wij een tegemoetkoming van maximaal € 9*.

Leerkrachten en personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding die in het kader van hun tewerkstelling deelnemen aan deze gezondheidscampagne komen ook in aanmerking.

Kinderen snijden fruit en groenten

Wat te doen?

  • indienen van het aanvraagformulier 

 

*Deze campagnes dienen te lopen over het hele schooljaar. De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan de reële ouderbijdrage.

​​​​