LM MUTPLUS.be - Terugbetaling logopedie

Jong kind met krullen oefent letters bij de logopediste
LM MUTPLUS.be
Logopedie

Krijg een tegemoetkoming voor logopedie

Indien je voor jezelf of voor je gezin een beroep doet op een logopedist en er is voor deze behandeling geen terugbetaling voorzien in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen? Dan biedt LM MUTPLUS.be een tegemoetkoming van 10 euro per sessie met een maximum van 100 sessies.

Op voorwaarde dat u uw bijdrage heeft betaald

    Jong kind met krullen oefent letters bij de logopediste
    • Wat moet je doen?

      Dien een aanvraag in bij de adviserend geneesheer aan de hand van dezelfde documenten als deze voorzien in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en maak een verslag over van de logopedist(e).