LM MUTPLUS.be - Terugbetaling vaccins

Jong meisje krijgt vaccin
LM MUTPLUS.be
Kinderziekten
Preventie
Vaccinatie

Tegemoetkoming vaccins

Voor sommige ziektes zoals mazelen, tetanus, difterie, hepatitis of griep is het aangewezen om gevaccineerd te zijn om ziekte te voorkomen. Daarom is het nuttig om te weten dat leden van LM MUTPLUS.be kunnen genieten van een tegemoetkoming verleend in de kostprijs van alle in België erkende vaccins (inclusief reisvaccins). De tegemoetkoming is vastgesteld op 30 euro per lid en per kalenderjaar.

Jong meisje krijgt vaccin
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • Het totale bedrag van de tegemoetkoming kan evenwel niet hoger zijn dan de totale kosten gedragen door het lid.
  • De tegemoetkoming geldt niet indien de rechthebbende op het ogenblik van de vaccinatie in aanmerking komt voor een gratis vaccin. 
  • Het vaccin moet erkend worden door de FOD Volksgezondheid. (Lijst vaccins en anti-malaria producten).
 • Wat moet je doen?

  • Bezorg het BVAC-attest van de apotheker.
  • Voor de buurlanden: bezorg een attest afgeleverd door een apotheek voor vergoedbare farmaceutische verstrekkingen bij aankoop bij een apotheker. 
  • Bij vaccinatie in een vaccinatiecentrum worden de tegemoetkomingen verleend op voorlegging van een attest afgeleverd door het vaccinatiecentrum dat de uitgevoerde vaccinatie vermeldt alsook de betaalde prijs.