Rustverblijf

ouder koppel rust op bank
Opvang/oppas

Een terugbetaling voor een rustverblijf kan toegestaan worden als:

 • je ouder bent dan 65 jaar en aan een ernstige aandoening lijdt en waarvoor een rustverblijf het verloop van je aandoening in gunstige zin kan beïnvloeden;
 • je instaat voor de verzorging van een gezinslid waarvoor een herstelverblijf werd toegestaan. 
ouder koppel rust op bank
 • Hoeveel bedraagt de terugbetaling van een rustverblijf?

  Je ontvangt 15 euro per overnachting tot 30 overnachtingen per jaar in een erkende instelling voor rustverblijf.

 • Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling van een rustverblijf?

  Je voldoet aan de medische criteria, de formaliteiten en de termijnen voor het indienen van de aanvraag.

 • Wat zijn de medische voorwaarden?

  1. Je hebt een aandoening en je hebt een ziekenhuisopname ondergaan.
  2. Je hebt een aandoening waardoor je de normale activiteiten tenminste 30 dagen hebt moeten stopzetten.
  3. Je bent hervallen na een aandoening waarvoor je reeds een herstelverblijf kreeg goedgekeurd.
  4. Je staat in voor de verzorging van een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres en waarvoor een herstelverblijf werd toegestaan.

  De voorwaarden 1, 2, en 3 moeten gestaafd worden met een medisch attest.

  Je opname in een erkende instelling veronderstelt dat:

  1. je bent niet besmettelijk;
  2. je bent in staat je te verplaatsen en te verzorgen zonder hulp;
  3. je gezondheidstoestand vereist geen verzorging;
  4. je lijdt niet aan hartdecompensatie;
  5. je hebt geen psychische ziekte of toxicomanie.

   

 • Wat zijn de formaliteiten en termijnen voor het indienen van een aanvraag?

  • Je legt de aanvraag op voorhand voor aan de adviserend arts van het ziekenfonds.
  • Je behandelend arts vult hiervoor een attest in.
  • Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 90 dagen na de gebeurtenis.
  • Je bezorgt de factuur voor je verblijf aan LM.
    
 • Welke zijn de erkende rustverblijven?