Wie werkt heeft recht op vakantie. Hoeveel dagen vakantie je hebt, hangt af van je job en het aantal dagen dat je het voorgaande kalenderjaar gewerkt hebt.

Wat met je loon tijdens je vakantie?

 • Je bent bediende: je werkgever betaalt je loon verder tijdens je vakantie + je ontvangt vakantiegeld
 • Je bent arbeider: je krijgt een vergoeding van het vakantiefonds + je ontvangt vakantiegeld 

Vakantieregelingen voor starters 
Als je net begint met werken, heb je geen recht op een volledige vakantie. Om starters toch de mogelijkheid te bieden om vakantie te nemen, bestaan er twee vakantieregelingen. 

Jonge vrouwen op vakantie
 • Jeugdvakantie

  Voorwaarden

  • Je bent jonger dan 25 jaar
  • Je hebt minstens 1 maand gewerkt in je afstudeerjaar

  Wat houdt het in?

  • Tot 4 weken vakantie
  • Je uitkering bedraagt 65% van je begrensd loon
 • Aanvullende vakantie

  Voorwaarden

  • Je werkt voor het eerst als arbeider of bediende in de privésector of je werkt opnieuw nadat je een jaar niet hebt gewerkt
  • Je hebt 3 maanden gewerkt binnen één kalenderjaar
  • Je hebt je wettelijke vakantiedagen opgebruikt

  Wat houdt het in?

  Het loon tijdens deze aanvullende vakantie is een deel van het vakantiegeld dat je normaal het jaar daarop zou krijgen. Als je hiervan gebruik wil maken, ontvang je minder vakantiegeld het jaar nadien.