Je bent langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt: werknemers

Ben je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ben je invalide.

 • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit  (GRI) van het RIZIV beheert vanaf nu je dossier. De GRI beslist of je invalide bent of niet. 
 • Je hoeft geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op te sturen, behalve als je weer arbeidsongeschikt wordt nadat je al opnieuw was gaan werken.
 • Overgang van arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit: je ziekenfonds stuurt je een inkomensverklaring (formulier 225). Vul dit formulier in en bezorg het zo snel mogelijk aan je LM-kantoor. Op basis van deze gegevens berekent het ziekenfonds je uitkering. 
   
 • Uitkering

  Lees meer over je invaliditeitsuitkering

 • Controle

  Neem deel aan het medisch onderzoek

 • Opnieuw aan de slag

  Opnieuw aan het werk: voltijds of deeltijds

 • Meld elke wijziging

  Is je inkomen of gezinssituatie veranderd?