In de betaalkalender staat de dag vermeld waarop onze bank (ING) de betaling uitvoert. Hou er rekening mee dat het bedrag mogelijk pas één of twee werkdagen later op je rekening staat. Heb je een buitenlandse rekening, dan kan de transfer meer tijd in beslag nemen. Vraag dit na bij je bank. 

Betaalkalender invaliditeitsuitkering werknemers, werklozen en zelfstandigen - Betaalkalender ziekte-uitkering zelfstandigen 403 N 407 417
Opgelet

De data vermeld in deze kalender kunnen niet overeenkomen in de volgende situaties:

  • Indien je een activiteit uitoefent die is toegestaan door de adviserend arts. 
  • Bij oproeping voor een medisch onderzoek. 
  • Bij terugbetaling van schulden aan een derde partij.