Voorwaarden om een ziekte-uitkering te ontvangen als werknemer of werkloze

zieke vrouw drinkt thee op bed

Je hebt recht op een uitkering als:

 • je het werk om gezondheidsredenen moet stopzetten (werknemer) of je arbeidsongeschikt wordt als werkloze
 • je je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid correct hebt ingevuld en tijdig hebt doorgestuurd naar je ziekenfonds
 • je arbeidsongeschiktheid werd goedgekeurd door de adviserend arts van je ziekenfonds
 • je voldoet aan de voorwaarden om een uitkering te ontvangen

Check de voorwaarden

 • Als werknemer

  • Je hebt een arbeidsovereenkomst of de overeenkomst werd beëindigd niet meer dan 30 dagen voor het begin van je arbeidsongeschiktheid
  • Je hebt 180 dagen (voltijds werknemer) of 800 uur (deeltijds werknemer) gewerkt tijdens de 12 maanden (wachttijd) voor je arbeidsongeschikt werd. Worden beschouwd als werkdagen: verlof, inhaalrust, staking, gecontroleerde werkloosheid,...
 • Als werkloze

  • Je hebt het statuut van werkloze of je hebt het statuut beëindigd niet meer dan 30 dagen voor het begin van je arbeidsongeschiktheid
  • Je bent 180 dagen werkloos tijdens de 12 maanden (wachttijd) voor je arbeidsongeschikt werd. Dagen met een arbeidsovereenkomst tellen mee om deze 180 dagen te bereiken

Voldoe je niet aan de voorwaarden?

Neem contact op met je LM-kantoor.

Speciale situatie: onthaalouder en arbeidsongeschikt

Als je tewerkgesteld bent als geconventioneerde werknemer in een kinderdagverblijf of een gemeentelijke kinderopvang en je bent aangesloten bij een dienst die door een gemeenschap is erkend, wordt je uitkering berekend op basis van het kwartaal voor het begin van je ziekte.

Meer info: Kind en Gezin of je LM-kantoor
 

kindje met beperking speelt met zand 1

Schorsing

In sommige gevallen kan een uitkering geschorst of verminderd worden.

man denkt na