Werknemer, werkloos of zelfstandige? Stuur het getuigschrift op binnen de vastgelegde termijn.

Tabel arbeidsongeschiktheid meldingstermijn 2022

Opgelet 

Als je het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid te laat aan je ziekenfonds bezorgt, verlies je 10% van je uitkering vanaf de eerste dag van uitbetaling door je ziekenfonds tot en met de dag van effectieve aangifte.