Werknemer, zelfstandige of werkloos? Stuur het getuigschrift op binnen de vastgelegde termijn.

Tabel arbeidsongeschiktheid meldingstermijn

Opgelet 

Als je het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid te laat aan je ziekenfonds bezorgt, verlies je 10% van je uitkering vanaf de eerste dag van uitbetaling door je ziekenfonds tot en met de dag van effectieve aangifte.