Werknemer, interimwerker of werkloos: vraag een uitkering aan

zieke vrouw drinkt thee op bed

Werknemer, interimwerker of werkloos: vraag een uitkering aan

Als je arbeidsongeschiktheid wordt erkend door de adviserend arts van het ziekenfonds, dan heb je recht op een uitkering als je voldoet aan de voorwaarden.
 • STAP 1: Je aanvraag voor arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd

  De adviserend arts heeft je aanvraag voor arbeidsongeschiktheid onderzocht en goedgekeurd. Je arbeidsongeschiktheid is nu erkend. 

  Opgelet: als de adviserend arts van je ziekenfonds je aanvraagt weigert, brengt je ziekenfonds je hiervan schriftelijk op de hoogte. Je kunt tot 3 maanden na de beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.
   

 • STAP 2: Vul het inlichtingenblad uitkeringen in

  Je ontvangt van ons het inlichtingenblad uitkeringen en een aantal formulieren, afhankelijk van de duur van je arbeidsongeschiktheid. Vul ze in en stuur ze zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds: 

  • ongevalsaangifte
  • formulier 225 gezinsinkomen 
  • bewijs van werkhervatting
  • vakantieattest
  • nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

  Hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk.