Werknemer, interimwerker of werkloos: vraag een uitkering aan

zieke vrouw drinkt thee op bed

Werknemer, interimwerker of werkloos: vraag een uitkering aan

Als je arbeidsongeschiktheid wordt erkend door de adviserend arts van het ziekenfonds, dan heb je recht op een uitkering als je voldoet aan de voorwaarden.
 • De adviserend arts heeft je aanvraag voor arbeidsongeschiktheid onderzocht en goedgekeurd. Je arbeidsongeschiktheid is nu erkend. 

  Opgelet: als de adviserend arts van je ziekenfonds je aanvraagt weigert, brengt je ziekenfonds je hiervan schriftelijk op de hoogte. Je kunt tot 3 maanden na de beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.
   

 • Je ontvangt van ons het inlichtingenblad uitkeringen en een aantal formulieren, afhankelijk van de duur van je arbeidsongeschiktheid. Vul ze in en stuur ze zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds: 

  • ongevalsaangifte
  • formulier 225 gezinsinkomen 
  • bewijs van werkhervatting
  • vakantieattest
  • nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

  Hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk.