Echtscheiding

De kruispuntbank brengt ons automatisch op de hoogte van je feitelijke of wettelijke scheiding. Je hoeft dit zelf niet meer te melden. Voor praktische aanpassingen neem je best contact op met je LM-kantoor

Jong koppel met ruzie of relatieproblemen
 • Feitelijke scheiding

  Bij een feitelijke scheiding woon je niet meer op dezelfde plek als je partner, maar je blijft wel officieel gehuwd. Als je ingeschreven bent als persoon ten laste bij de ex-partner, dan kan je ten laste blijven onder bepaalde voorwaarden:

  • je staat in voor het onderhoud van een kind dat wordt beschouwd als persoon ten laste
  • je ontvangt alimentatiegeld (hetzij bij rechterlijke beslissing, notariële akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank)
  • je kan sommen innen die verschuldigd zijn aan je partner
  • je ontvangt een deel van het pensioen dat toegekend is aan jouw partner
 • Wettelijke scheiding

  Bij een wettelijke scheiding woon je niet meer op dezelfde plek en is je huwelijk bij wet ontbonden. Als je bent ingeschreven ten laste van je ex-partner, neem dan contact op met je LM-kantoor om je eigen dossier op te maken.

 • Terugbetaling medische kosten van kinderen

  • De ouder bij wie de kinderen ten laste staan ontvangt de terugbetaling van medische kosten en aanvullende voordelen, zoals een sportprikkel
  • Als je kind ziek wordt wanneer hij verblijft bij de andere ouder, dan ontvangt die ouder uitzonderlijk de terugbetaling van de medische kosten. 

  Vragen? Neem contact op met je LM-kantoor.

 • Jouw uitkering voor ziekte en invaliditeit

  De gewijzigde gezinssamenstelling heeft een invloed op het bedrag van je uitkering.
  Neem contact op met je LM-kantoor.

 • Recht op verhoogde tegemoetkoming

  Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan moet je ziekenfonds dat herbekijken bij een echtscheiding. Breng je LM-kantoor daarom meteen op de hoogte van de scheiding.

Lees ook…